Hoppa till huvudinnehåll

Nådendals nya kraftverk vill ha flis

Flis
Nådendals värmekraftverk bygger som bäst upp nätverk för att kunna fånga upp flisen i regionen. Flis Bild: Yle/Mikaela Wikström härpe

Efterfrågan på flis och skogsavfall kommer att öka mycket i sydvästra Finland när nya flerbränslekraftverket i Nådendal tas i bruk om några år. Tanken är att 30-40 procent av bränslet utgörs av flis när kraftverket tas i bruk 2017.

Energibolaget Turun Seudun Energiatuotanto (TSE), som driver kraftverket, har siktet inställt på att utöka andelen biobränsle med åren. Enligt TSE:s verkställande direktör Tapani Bastman tar kraftverket emot all tillgänglig flis i sydvästra Finland när verksamheten kör igång.

Tapani Bastman är verkställande direktör för Turun seudun energiatuotanto.
Tapani Bastman Tapani Bastman är verkställande direktör för Turun seudun energiatuotanto. tapani bastman

Flisterminaler planeras

För att förse Nådendals flerbränslekraftverk med flis planerar energibolaget nu att anlägga 4-6 flisterminaler i sydvästra Finland tillsammans med flisleverantörer. Det här beräknas bidra till drygt 200 nya arbetsplatser i regionen.

Biobränsle

  • Förnyelsebart bränsle som bygger på utvinning av energi från levande växter
  • Till exempel flis, ved, halm, pellets, slam, etanol, hushållsavfall.

Enligt Bastman kommer andelen biobränsle vid kraftverket att öka till 50-60 procent. Men ifall andelen biobränsle överstiger 50 procent vid kraftverket blir energibolaget tvunget att importera flis.

- Då är det klart att flisen inte räcker till här i vårt område och vi måste importera.

Tillgång och pris avgör val av bränsle

Bastman säger att tillgången till och priset på flis i slutändan är det som avgör valet av huvudsakligt bränsle vid kraftverket.

- Vi prioriterar biobränsle ganska högt men vi måste också vara realistiska. Om vi inte får tillräckligt med biobränsle måste vi också använda stenkol och torv.

Flis

  • tillverkas av klena, hela trädstammar som huggs då en skog gallras första gången
  • av rötskadat virke
  • av grot, det vill säga trädtoppar och kvistar eller stubbar som blir över i samband med slutavverkning.

Arbetet med att bygga kraftverket inleds i april och kostnaden förväntas uppgå till cirka 260 miljoner euro. Kraftverket producerar el och värme.

Skogsägare välkomnar kraftverket

Mårten Nurmio som handlar med flis på Kimitoön välkomnar det nya värmekraftverkets satsning på biobränsle.

Mårten Nurmio Bild: Yle/Monica Forssell mårten nurmio

- Det är en mycket bra investering som görs i Nådendal nu. Råmaterialet finns i sydvästra Finland och det här är en puff uppåt för biobränsle över lag i regionen.

Att det finns ett stort intresse bland skogsägare i Åboland att sälja flis till kraftverket i Nådendal, är Mårten Nurmio övertygad om.

- Det är en råvara som är precis lika intressant som massaved och stock. Flis är ett komplement som nu i allt högre grad kan utnyttjas.

Inte ens trasportsträckan på ca 80 km till Nådendal avskräcker. Redan nu säljs det en hel del flis till aktörer utanför Kimitoön, också om det mesta går till värmepannorna i Kimito och Dalsbruk.

Kontinuerlig gallring gynnar inte flisproduktion

En stor del av flisen som Mårten Nurmio handlar med produceras av virke som huggs i samband med första gallringar. Rötskadade stammar kan också flisas och av trädtoppar och kvistar som blir över i samband med slutavverkningar görs det flis.

Kontinuerliga gallringar, som är den nyaste trenden inom skogsbruk, ger bara begränsade möjligheter att utvinna flis. Det här eftersom första gallringar inte alls görs på skog som så att säga plockhuggs och grot inte heller på samma sätt tas till vara då bara enstaka trädbestånd huggs åt gången.

Nurmio, som inte är någon anhängare av kontinuerlig gallring, tror ändå att rötskador kommer att bli vanligare i skogar där kontinuerlig gallring idkas och att träd som inte duger till annat än flis också, förr eller senare, kommer att finnas i sådana skogar.

Läs också