Hoppa till huvudinnehåll

Biträdande justitiekanslern gav sin syn på Ybbersnäsfallet

Bild: Pargas stad ybbersnäs

Planeringsbyrån Ska-Plan behandlades inte orättvist när den omdebatterade lyxvillan i Ybbersnäs i Pargas byggdes. Det anser biträdande justitiekanslern i ett utlåtande.

Planeringsbyrån Ska-Plan vände sig till biträdande justitiekanslern eftersom man ansåg att företaget och den ansvariga arbetsledaren behandlades fel av den ledande byggnadsinspektören under processens gång.

Planeringsbyrån hade invändningar mot två besök hösten 2012 som gjordes på byggplatsen av byggnadsinspektören. I samband med besöken framkom det att byggnaden avvek från byggnadslovet och arbetet stoppades.

Under det andra besöket hade inspektören en reporter med sig. Biträdande justitiekanslern anser inte att byggnadsinspektören handlade fel i samband med besöken.

Ledande byggnadsinspektören gav den ansvariga arbetsledaren en skriftlig varning när bristerna uppdagades. På den här punkten anser biträdande justitiekanslern att varningen saknar rättslig grund och att den ledande byggnadsinspektören i framtiden ska fästa större uppmärksamhet till att följa lagstyrets principer.

Biträdande justitiekanslern anser inte att besväret leder till andra rättsliga åtgärder.

Tidigare artiklar:
Grannar motsätter sig helikopterflyg i Ybbersnäs
Villabygge i Pargas till domstol
Staden har inget att tillägga om bygget i Ybbersnäs

Läs också