Hoppa till huvudinnehåll

Gränsbevakningen kritiseras i Amorella-rapport

Amorella på väg ut från hamnen.
Amorella på väg ut från hamnen. Bild: Sjöbevakningen grundstötning

Gränsbevakningen måste bli bättre på att samarbeta med övriga sjöräddningsmyndigheter och rederier när olyckor är framme, också när det är frågan om mindre olyckor.

Gränsbevakningsväsendet borde också utveckla arbetet med de regionala samarbetsgrupperna så, att alla har en heltäckande bild av situationen och resurserna för räddningsarbetet.

Det här kommer fram i Olycksutredningscentralens rapport om Viking Lines passagerarfartyg M/S Amorellas grundstötning vid Hjulgrund i december i fjol.

Amorella var på väg från Åbo till Stockholm med 1 945 personer ombord då fartyget fick elproblem. Elfelet ledde till att fartyget helt tappade styrförmågan i fyra minuter och eftersom Amorella just då befann sig i en smal farled så ledde det till att fartyget körde på grund. Inga personer skadades.

"Räddningsinsatserna fungerade bra"

Olycksutredningscentralen konstaterar i sin rapport att de räddningsinsatser som gjordes fungerade bra. Sjöräddningscentralen kallade både räddningsfartyg och helikoptrar till platsen och förberedde Åländska myndigheter på att eventuellt börja evakuera passagerarna som fanns ombord. Det behövdes ändå inte.

Att Amorella drabbades av ett elfel berodde på servicearbeten som gjordes ombord på fartyget. Direktiven för hur och när den typen av servicearbeten kan utföras beaktar inte var fartyget just då befinner sig. Amorella råkade befinna sig i en smal farled då elfelet uppstod, och grundstötningen var ett faktum.

Därför rekommenderar Olycksutredningscentralen nu att Trafiksäkerhetsverket ska övervaka att fartygens direktiv för servicearbeten förändras så att riskfyllda servicearbeten tar yttre omständigheter och rutten i beaktande.

Amorellas grundstötning utredd

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland