Hoppa till huvudinnehåll

Bärplockare får fortfarande inte minimilön

bärplockare i finlänsk skog
bärplockare i finlänsk skog Bild: Yle bärplockare

Rättigheterna för de 4 000 bärplockare som årligen kommer till Finland förtydligas tack vare en ny avsiktsförklaring. Men bärplockarna kommer fortfarande inte att ses som anställda och har inte rätt till minimilön.

Avsiktsförklaringen ska råda bot på de oklarheter och problem som förekommit inom bärplockarbranschen. Förklaringen har undertecknats av Arbets- och näringsministeriet, Utrikesministeriet och av flera bärföretagare.

I förklaringen slås det fast att plockarna bör få tillräckligt med information om arbetet i Finland. Företagen som ansvarar för bärplockarna ska även se till att alla bärplockare genomgår en hälsogranskning och har en reseförsäkring.

Företagen ska därtill se till att bärplockarna har väderenliga basplagg.

Plockarna bjuds in till Finland av bärföretagen. Om företagen missköter sig kan de hädanefter försättas i karens och under ett år inte få tillstånd att bjuda in bärplockare.

I avsiktsförklaringen slås också riktlinjer för bland annat boende fast.

Anställda i Sverige men inte i Finland

Bärplockarnas ställning på arbetsmarknaden har varit otrygg, eftersom de inte har klassats som arbetstagare i ett arbetsförhållande och därmed inte berörts av lagstiftning som reglerar arbetsavtal eller arbetstider.

Under våren kom Arbets- och näringsministeriet med en rapport över bärplockarnas situation och meddelandet var klart och tydligt: Anställ bärplockarna och beskatta löneinkomsterna.

I Sverige omfattas bärplockarna av branschens kollektivavtal och minimilön garanteras, något som bärplockarna i Finland inte har rätt till. Under usla bärår betyder det att bärplockarna kan vara tvungna att återvända hem med stora skulder.

I avsiktsförklaringen sägs det att bärföretagen ska se till att bärplockarna har förutsättningar att få så stora inkomster som möjligt. Företagare i bärbranschen har oroat sig för om bärplockarna ska omfattas av arbetsavtal. Enligt företagarna kommer detta att göra bären allt för dyra.

Enligt Arbets- och näringsministeriets rapport har bärföretagen i Sverige fortfarande gjort vinst efter att bärplockningen skett i anställningsförhållanden.

När, och om, bärplockarna i Finland kommer att omfattas av ett kollektivavtal är oklart. På Arbets- och näringsministeriet räknar man med att avsiktsförklaringen kommer att styra branschen åtminstone de två kommande säsongerna.

Om en lagändring blir av är det nästa regering som kommer att fatta beslut om saken.

Läs också:
Bärplockaren i sårbar ställning
Bättre beredskap för utländska bärplockare?
"Bärplockare borde anställas"

Läs också