Hoppa till huvudinnehåll

Hon får barnen att läsa

Katarina von Numers-Ekman är svenskfinlands första läsambassadör. Den viktigaste uppgiften i egenskap av läsambassadör är att få barn och unga att läsa mera - inte bara skönlitterärt, utan alla sorters texter.

Projektet med målet att stärka läsandet i de svenskspråkiga skolorna genomförs av Sydkustens landskapsförbund, Svenska modersmålslärarföreningen i Finland och Tidningen i skolan. Det finansieras av Svenska kulturfonden.

Huvudmålgruppen för projektet är lågstadier och klasslärare.

- Jag reser runt i svenskfinland och pratar med lärare om läsning. Ibland deltar jag också i föräldramöten för att ge tips på hur föräldrarna kan inspirera till mera läsning, säger von Numers-Ekman.

Hitta rätt texter

Det är särskilt pojkar inom gruppen barn och unga som inte hittar läsandets tjusning. von Numers-Ekman påpekar att det i första hand handlar om att hitta fram till rätt texter.

- Det måste vara sådana som faktiskt intresserar dem. På engelska talar man om "entry point texts". Du kan med andra ord vara en ganska ointresserad läsare, men när du möter den ena texten som verkligen känns superintressant så kan det leda till mera läsning, säger hon.

För pojkar i åldern 9-12 rekommenderar hon Åsa Larssons och Ingela Korsells bokserie Pax. Larsson är mera känd som kriminalförfattare, medan Korsell är barnboksförfattare och forskare.

Många myter om pojkars läsande

När författaren till den brittiska bokserien Harry Potter, J.K Rowling gav ut den första boken i serien år 1997 uppmanades hon att använda sina initialer istället för sitt förnamn Joanne. Enligt förlaget kunde en kvinnlig författare skrämma bort den primära målgruppen: pojkar.

Ligger det något i det, vill pojkar inte läsa böcker skrivna av kvinnor?

- Det finns väldigt många myter kring pojkars läsande. Vissa av dem innehåller säkert ett korn av sanning, men jag tycker att man ska förhålla sig kritisk till dem. Det är bra att komma ihåg att det faktiskt finns pojkar som läser och det finns flickor som inte gör det. Det är inte svartvitt, säger von Numers-Ekman.

Högläsning är viktigt för att inspirera barn att också läsa själva. Få tips på böcker att läsa högt under jullovet intill.

Läs också: Svenskfinlands första läsambassadör