Hoppa till huvudinnehåll

Finländsk mätutrustning i Thailand

Mätstation i Thailand som övervakar förändringar i havsvattenståndet.
En av mätstationerna i Thailand. Mätstation i Thailand som övervakar förändringar i havsvattenståndet. Bild: Vaisala havsvattenståndet

Efter tsunamikatastrofen fick det finländska företaget Vaisala en beställning på att leverera mätstationer till Thailand.
Stationer vars data används till att upptäcka om en jordbävning håller på att resultera i en tsunami.

Johanna Rämö jobbar med mätutrustning på Vaisala.
Johanna Rämö var med om installationen av mättekniken vid stationerna i Thailand. Johanna Rämö jobbar med mätutrustning på Vaisala. Bild: Yle/ Ulrica Fagerström johanna rämö
Johanna Rämö är applikationschef på Vaisala. Hon var själv på plats i Thailand då mätstationerna installerades år 2008. Grundkonstruktionen (se bilden) var färdigbyggd och hennes team installerade därpå elektroniken, kontrollerade att allting fungerade som det skulle och att stationen sände vidare data.
Knappt tio mätstationer levererades till den thailändska kusten av vilka några placerades ute på öar.

Hur rör sig vattenytan?

Det viktigaste i sammanhanget är de sensorer som mäter havsytans höjd, eftersom det är med hjälp av förändringar i den som en eventuell tsunami kan förutspås. Två sensorer under och en ovanför ytan är redskapen som i huvudsak används för beräkningen. Men stationen mäter även vind, lufttryck och luftfuktighet och skickar all data vidare till centralstationen i Bangkok.

Koraller och koppartjuvar

Att bygga upp ett varningssystem för tsunamin kostar en hel del i form av teknik. Men en annan stor kostnad uppstår då man behöver utbilda lokala aktörer som kan underhålla och övervaka stationerna. Underhållet innebär bl.a att putsa mätsensorerna fria från koraller som lätt fäster sig vid utrustningen. Och utan övervakning fanns det överhuvudtaget inte mycket kvar av utrustningen.

- Kopparkablar och solpaneler rövas rätt hastigt bort, konstaterar projektchef Marcus Björklund.

Situationen är densamma för mätstationer runt om i världen och därför engageras på vissa håll i världen ofta hela byar i arbetet och ersätts gemensamt för insatsen, berättar Björklund.

Marcus Björklund på Vaisala.
Marcus Björklund på Vaisala. Marcus Björklund på Vaisala. Bild: Yle/ Ulrica Fagerström mätutrustning

Fick katastrofen 2004 tekniken för mätutrustningen att utvecklas?

- Mättekniken för havsvattennivån har länge fungerat på liknande sätt. Det som främst hände var att västvärlden fick upp ögonen för den. Man köpte mer mätutrustning och började utveckla programvaror för system som kan föra fram varningarna till befolkningen, säger Johanna Rämö.

Nästan i realtid

Om en tsunami nu skulle inträffa i Thailand så skulle mätstationerna fungera på följande sätt.

Först registrerar det seismologiska institutet ett skalv (liksom antagligen många institut runt om i världen) och skickar eventuellt ut en första varning. I det skedet vet man mycket litet om en eventuell tsunami. Man börjar då aktivt följa med mätstationerna vid kusten och se vilka data de ger om havsytans förändringar. Ett mätresultat sker nästan i realtid, inom 15 minuter finns uppgifterna till handa i Bangkok, där de analyseras och beslut fattas om befolkningen ska varnas och i vilka områden.

Havsvattenståndet övervakas ständigt i Thailand. Här med det finlänska företaget Vaisalas utrustning.
Mätstationerna vid kusten skickar data till Bangkok. Havsvattenståndet övervakas ständigt i Thailand. Här med det finlänska företaget Vaisalas utrustning. Bild: Vaisala havsvattenstånd

Systemet i Chile mer avancerat

SoMe bild till tsunamins 10-årsprojekt.
SoMe bild till tsunamins 10-årsprojekt. Bild: Yle some

Vårvintern 2010 inträffade en stor jordbävning i Chile med påföljande tsunamier. Redan innan det hade Vaisala levererat ett antal mätstationer till landet, men händelsen fick den chilenska marinen på benen och en större beställning på nya och mer avancerade mätstationer ramlade in. Idag har företaget levererat närmare 40 stationer till den chilenska kusten.

Jämfört med systemet i Thailand har man i Chile fler parallella mätningar på stationerna, de skickar data med tätare intervall till centralstationen och systemet har dubbla datasändningssystem, de kan sända data både via mobilnät och satellit. Det gör systemet tryggare eftersom elavbrott är vanliga i samband med jordbävningar, vilket kan ge störningar i mobilnätet. I det chilenska systemet går informationen säkrare fram.

Den japanska vågen testade systemet

Bara ett år efter att Chile hade börjat utöka sitt nätverk av mätstationer vid vattnet, inträffade jordbävningen utanför Japan våren 2011. Den vågen fördes över hela Stilla havet till den chilenska kusten och kom att utgöra ett test av det utökade chilenska systemet. Dessutom hade Chile inrättat en mätstation på Påskön mitt i Stilla havet och man kunde sen testa systemet och beräkningar för hur vågen skulle bete sig från japanska kusten till Påskön och vidare till den sydamerikanska kusten.

Vad händer härnäst på det här området?

- Närmast handlar det om 4G-tekniken, förnyade sätt att skicka data samt att testa nya sensormaterial, sammanfattar Johanna Rämö.

Läs också

Nyligen publicerat - Vetenskap