Hoppa till huvudinnehåll

Nya tidtabeller på Houtskärsrutten

Bild: Yle/Johanna Ventus färja houtskär

NTM-centralen har granskat servicenivån på Houtskärsruttens förbindelsefartygstrafik. Nya tidtabeller träder i kraft från och med årsskiftet.

Under sommaren ser tidtabellen i stort sett ut som tidigare, däremot kommer trafiken under vintern att koncentreras till holmar med fast bosättning.

- Målet med tidtabellsförändringarna är en mer kostnadseffektiv trafik som ska trygga serviceutbudet för den fasta bosättningen. De som bor i skärgården måste kunna planera sina resor så att tidtabellen för förbindelsetrafiken går ihop med till exempel buss- och skoltransporter, säger Sirpa Vanhala vid NTM-centralen.

Veckoslutstrafiken kommer också under vintertid i fortsättningen betjäna så kallade fritidsholmar.

De nya tidtabellerna träder i kraft från och med 1 januari 2015. Tidtabeller publiceras på rederiets webbsida.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland