Hoppa till huvudinnehåll

Sjukhus i Esbo vägrade översätta journal till svenska

Ingången till Jorvs poliklinik, snö på marken.
Jorvs sjukhus i Esbo vägrade översätta en patientjournal till svenska fastän patienten bad om det. Ingången till Jorvs poliklinik, snö på marken. Bild: YLE/Christoffer Gröhn hucs

Vid Jorvs sjukhus i Esbo vägrade personalen översätta en patientjournal till svenska, trots att HNS eget språkprogram slår fast att de skriftliga patientdirektiven ska ges på patientens språk. Också enligt patientombudsmannen måste journalen översättas till svenska om patienten så kräver.

- Jag ringde röntgenavdelningen på Jorvs sjukhus och bad att få min journal och magnetröntgenutlåtande på svenska. Jag fick då svaret att det inte är möjligt att få det på svenska, säger Jennie Hindersson till Yle Huvudstadsregionen.

- Jag sade då att jag trodde att det var patientens rättighet att få det också på svenska, men det kommentera man på sjukhuset inte alls. Istället bad man mig bara ge min e-postadress så får jag journalen, men inte på svenska.

HNS har eget språkprogram

  • Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt har ett språkprogram, vars mål är att patienterna alltid får tjänster på sitt eget modersmål - svenska eller finska.
  • De skriftliga patientdirektiven ska ges på patientens eget språk. Hit räknas dokumenterade uppgifter om patienten, vårdanvisningar, patientdirektiv, olika broschyrer, tidsreserveringsbrev och också permanent och tillfälligt skyltning.
  • HNS har dessutom egna språkambassadörer som ska se till att språkprogrammet följs.
  • Stadgar om de språkliga rättigheterna finns också i bland annat Finlands grundlag, lagen om specialiserad sjukvård, lagen om patientens ställning och rättigheter samt i språklagen.

Hindersson bor nu i Norge och därför är det extra viktigt för henne att få alla patientuppgifter på svenska.

- I Norge förstår man inte finska överhuvudtaget så därför kan inte min patientjournal vara på finska, säger Hindersson.

Hon lider av ryggsmärtor och behandlingen pågår.

Uppmanades be bekant översätta journalen

Hindersson har själv jobbat som sjukskötare vid Jorvs sjukhus och vet därför bättre än de flesta vilka rättigheter som gäller. Hon har också en bekant som jobbat som översättare vid sjukhus.

- Jag frågade om det inte finns översättare vid sjukhuset och nämnde att jag har en bekant som jobbat med det. Då uppmanades jag be min bekant översätta min journal. På röntgenavdelningen sade man igen att det inte finns något datorprogram som översätter till svenska.

Sammanlagt var det fråga om 5-6 sidor som skulle översättas.

Hindersson sade sedan att hon kontaktar patientombudsmannen vid HUCS och först då reagerade man på Jorvs sjukhus.

- Avdelningsläkaren har nu lovat att jag ska få min journal på svenska.

Patientombudsmannen vid Helsingfors universitets centralsjukhus (HUCS) Carola Arjatsalo beklagar att Hindersson nekades få sin journal på svenska.

- Det har inte gått rätt till. Om man har svenska som modersmål ska man få sin patientjournal på svenska. Om journalen är skriven på finska ska sjukhuset stå för översättningskostnader, säger Arjatsalo.

"Personalen bör vara bekant med språkprogrammet"

Arjatsalo säger att sjukhuspersonalen borde känna till patientens språkliga rättigheter.

- Om man jobbar inom HNS bör man vara bekant med språkprogrammet. Vi talar mycket om det och det finns tillgängligt i vårt intranät.

Patientombudsmannen säger att hon också brukar informera om de språkliga rättigheterna när hon träffar personalen.

- När jag föreläser eller är i kontakt med ledningen för de olika avdelningarna tar jag upp liknande frågor. Jag brukar också skriva om det i min årsrapport. Mina arbetsuppgifter är rådgivande och jag går sällan till avdelningarna själv och påpekar om det här. Jag hoppas att cheferna istället ska föra vidare informationen och att de ser över vilka föreskrifter de har i verksamheten.

Hur ofta informerar du personalen om patientens språkliga rättigheter?

- Det kunde säkert vara mera, men det är en handfull gånger per år. Men jag gör också rapporter som ledningen ska ta upp på sina möten, säger Arjatsalo.

Jennie Hindersson har fortfarande inte fått sin patientjournal på svenska. Hon fick löfte om att få den i början av december, men har ännu inte fått den.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen