Hoppa till huvudinnehåll

Slut på downshifting - folk vill tjäna pengar

Bild: Yle butikskassa

Folks behov av att få arbeta mera har ökat märkbart de fem senaste åren. Det visar fackcentralen FFC:s nya barometer. En majoritet av de anställda väljer också mera lön framför mera fritid.

Det osäkra ekonomiska läget ser ut att sätta stopp för de senaste årens downshifting, det vill säga trenden att gå ner i arbetstid och leva lite enklare. Nu är de som har ett jobb villiga att arbeta mer än någonsin för att få mera pengar.

Av de FFC-anslutna arbetstagarna skulle en fjärdedel gärna arbeta mera, medan bara en tiondel av de anställda vill arbeta mindre. Det här är nästan dubbelt mer än för fem år sedan. Då var det bara 14 procent som skulle tackat ja till fler arbetstimmar.

Pengar framför fritid

Samtidigt har också intresset för pengar vuxit, medan fritid inte värdesätts lika mycket som förut. Omkring 58 procent av de anställda skulle välja löneförhöjning framom mera fritid - det här är en ökning med 5 procent på två år.

Enligt FFC kan det ökade intresset för pengar förklaras med de osäkra ekonomiska tiderna. Upp till var tredje anställd är rädd för att förlora sitt jobb.

Populärt med söndagsjobb

Många jobbar därför också gärna på söndagar. En av dem är lokföraren Jari, som strax ska inleda sitt söndagsskift.

- Alla vill väl ha mera pengar och mera fritid, men för mig är nog fritid ändå viktigare, trots att jag ofta jobbar på söndagar, säger Jari.

Blomförsäljaren Maarit är inne på samma linje. Men att vänta sig löneförhöjningar ska man ändå inte, menar hon.

- Det här är nog inte så överraskande om man ser på världens gång. De traditionella arbetsplatserna blir allt färre och den billiga arbetskraften från tredje världen kommer snart att konkurrera ut oss. Så det där med löneförhöjningar kan vi nog glömma.

Slutet för downshifting?

Att allt fler är villiga att jobba allt mer tyder på att de senaste årens trend att man ska börja trappa av på arbetstakten och arbetsmängden och i stället downshifta nu börjar avta.

Tertti som jobbar i en tebutik i centrum av Helsingfors, har svårt att förstå att man väljer bort fritid. Han konstaterar ändå att det beror mycket hurdana utgifter man har.

- För mig känns de här prioriteringarna konstiga. Jag skulle nog själv välja mera fritid framför mera pengar om jag jobbade heltid. Men det är lätt för mig att säga, eftersom mina boendeutgifter är så små att jag klarar mig med ett deltidsjobb.

Tertti är ändå ett undantag. I FFC:s barometer framgår det också att hälften av alla deltidsanställda skulle tacka ja till heltidsarbete. Det här berör främst kvinnor. Hela 20 procent av de FFC-anslutna kvinnorna jobbar nämligen deltid, bland männen endast 5 procent.

Totalt 1200 FFC-medlemmar intervjuades för arbetslivsbarometern under februari och mars månad.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes