Hoppa till huvudinnehåll

Svenska och finska från ettan får stöd i Borgå

Blyertspennor
Blyertspennor Bild: Yle pennor

Borde det andra inhemska språket läsas redan från ettan i Borgåskolorna? Så gott som hela bildningsnämnden ställer sig bakom tanken på att utreda frågan.

Nio av elva medlemmar i nämnden är för en möjlig utredning, visar Yle Nyheter Östnylands kartläggning. Tidigare har Raseborg gått in för att ge undervisning i både finska och svenska från årskurs ett. I Sibbo överväger man nu att följa efter.

Borgå kan följa Sibbos exempel

Bildningsnämndens ordförande Ulf Backman, SFP, har en klar en ståndpunkt i frågan.

– Jo, jag ser bara fördelar med det, inte finns det några nackdelar med att börja redan i ettan med finska och svenska. Det är en viljefråga, säger Backman.

Något beslut om att driva frågan har SFP ändå inte ännu fattat.

– Men när man börjar diskutera sådana här frågor brukar det gå så att när en börjar så kommer hastigt andra med, säger Backman och syftar på att Sibbo nu utreder språkundervisningen på ettan.

Många för utredning

Yle Östnyland fick tag på nio medlemmar av elva i bildningsnämnden. Alla nio var för en utredning. En sannfinländare och en samlingspartist kunde inte nås för en kommentar.

Samlingspartisten Nina Uski sitter med i bildningsnämnden och hon är tudelad.

– Visst kan vi bra utreda frågan, men en förändring är kanske inte nödvändig att göra just nu, säger hon.

För att trygga tvåspråkigheten är Markus Hammarström (SDP) både för en utredning och en möjlig reform.

– Båda språken ska ha en lika stark ställning. Vi har en kommun som är starkt tvåspråkig och det är bara till fördel för barnen att kunna båda språken väl.

De Grönas representant i bildningsnämnden är Joakim Lybeck. Han ser inga andra hinder för att tidigarelägga språkundervisningen än ekonomiska.

– Om det går att genomföra inom de timresurser som redan finns, så skulle det nog vara bra att finskan fås in i svenska skolor och svenskan i finska skolor så tidigt som möjligt, säger Lybeck.

Läs också:
Språkutredning väcker starka känslor i Sibbo
Finska och svenska redan från ettan i Sibboskolorna?

Så här har frågan behandlats i Raseborg:
Omröstning i Raseborg om svenska och finska
Svenska i ettan försämrar inte kunskaperna i engelska
Många finskspråkiga vill ha engelska före svenska i skolan

Läs också