Hoppa till huvudinnehåll

Svenska språket väcker känslor

professor vid åa
Kimmo Grönlund är forskare vid Åbo Akademi. professor vid åa professor,kimmo grönlund

Undersökningen om finskspråkigas åsikter om finlandssvenskan i landet har skapat diskussion på HBL:s debattsidor. Kimmo Grönlund från Åbo Akademi som ledde undersökningen har fått ta emot feedback från både finskspråkiga och finlandssvenskar.

Undersökningen som publicerades tidigare i december visar att en majoritet av de finskspråkiga stöder Finlands tvåspråkighet – men samtidigt vill majoriteten också slopa den obligatoriska skolsvenskan. På HBL:s debattsidor diskuteras enkätens resultat och en insändare kritiserade i dag kraftigt Kimmo Grönlunds undersökning. Insändarskribenten menar att undersökningen inte håller måttet då endast 7 300 personer av 35 000 tillfrågade svarade.

Kimmo Grönlund menar att 7 300 svarande gott och väl håller måttet. Ett bortfall är enligt honom vanligt vid statistiska undersökningar.

- Visst stämmer siffrorna och dessutom så stämmer de ganska väl överens med tidigare liknande undersökningar. Man kan ju aldrig uppnå en hundraprocentig svarsprocent i en undersökning som denna, säger Grönlund.

- I normala fall brukar man ha mellan tusen och tvåtusen svarspersoner och har man över 7 000 svarande så är det ju klart att svaren blir mer representativa.

Kimmo Grönlund säger att han inte är förvånad över att resultaten skapade debatt.

- Det här är en fråga som tycks väcka passion hos båda sidorna. Jag har fått feedback både från finlandssvenskar och från finskspråkiga som frågar varför man försvarar svenskan. Allt som ens luktar svenska språket i Finland väcker stora känslor.

Läs också:
Tre av fyra vill ha frivillig svenska i skolan
Haglund: Obligatorisk svenska en knepig fråga

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes