Hoppa till huvudinnehåll

"Politisk snålblåst hot mot svenskan"

Gul anka
Snålblåsten mot det svenska viner stark i rikspolitiken och medierna, men närmiljön upplevs ändå som lika trygg som tidigare. Gul anka Bild: Yle/Eila Haikarainen gummianka

Över 70 procent av finlandssvenskarna anser att attityderna mot svenskan har hårdnat i rikspolitiken. Det här framgår av uppgifter från den finlandssvenska barometern som publiceras i dag.

Två av tre finlandssvenskar anser också att mediernas inställning till svenskan har blivit sämre. Men bilden är inte entydig.

Snålblåsten mot det svenska viner stark i rikspolitiken och medierna, men närmiljön upplevs ändå som lika trygg som tidigare.

Fyra av fem trygga i närmiljön

Fyra av fem finlandssvenskar anser att inställningen till svenskan är oförändrad eller till och med har blivit bättre i den egna kommunen, i skolan eller på arbetsplatsen.

Kjell Herberts
Avvikare ifrågasätts på ett helt annat sätt än tidigare och det har drabbat speciellt finlandssvenskarna, säger forskaren Kjell Herberts. Vi har inte varit vana med att vår existens ifrågasätts. Kjell Herberts Bild: Yle sociolog

- Det är ganska få som personligen skulle ha blivit trakasserade eller missförstådda, säger forskaren Kjell Herberts på Åbo Akademi i Vasa. Däremot upplever finlandssvenskarna att rikspolitiken och medierna är negativt inställda till det svenska språket.

- Det handlar om ifrågasättande av det svenska språket, säger Herberts. Det är ingenting som påverkar en själv, men det finns där ute någonstans.

"Avvikare ifrågasätts mera än tidigare"

Finlandssvenskarnas tro på att svenskan har en framtid i Finland har kontinuerligt sjunkit sedan 1997 då den första undersökningen gjordes. Då trodde 90 procent på en framtid för det svenska i Finland.

Sedan dess har finlandssvenskarna tappat tron på framtiden.

- Om man analyserade debatterna i riksdagen så skulle man se mera ifrågasättande av det svenska än vad man gjorde för 15- 20 år sedan, anser Herberts. Avvikare ifrågasätts på ett helt annat sätt än tidigare och det har drabbat speciellt finlandssvenskarna, eftersom vi inte har varit vana med att vår existens ifrågasätts.

Trenden har kanske vänt

Men nu verkar det som om hoppet har tänts bland oss finlandssvenskar. För fyra år sedan trodde bara 67 procent av oss att svenskan har en framtid. I dag anser 70 procent att svenskan har en framtid i Finland.

- Det här är fortfarande ett ganska dåligt resultat, anser forskaren Kjell Herberts. Samtidigt ska vi komma ihåg att alla inte är pessimister. Det är bara 15 procent som är klart uttalade pessimister. 15 procent av finlandssvenskarna tar inte ställning i frågan.

Den finlandssvenska barometern finansieras i huvudsak av Svenska Kulturfonden och görs av Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi.

Läs också