Hoppa till huvudinnehåll

Leporanta står öde

strandvy
strandvy Bild: Yle/Mikael Crawford pirskeri

Enstos moderbolag EM Group hade stora planer för sin fastighet Leporanta på Emsalö i Borgå. Men området som var känt som Nestes fritidsbostadsområde Pirskeri har stått tomt i flera år och området förfaller.

Planerna på åtta energieffektiva nya fritidshus lades ändå på is för fyra år sedan på grund av det dåliga ekonomiska läget. Det säger Pekka Paananen, fastighetsdirektör för EM Group.

- De planer som vi hade då kan inte förverkligas i dagens marknadsläge. Vi har utrett om området kunde utvecklas med hjälp av planering, men det är en utmaning att få igenom planändringar i Borgå.

Stadsplaneringen får ris

Pekka Paananen är besviken på Borgå stads stadsplanering.

Området är 10 hektar stort och EM Group skulle vilja spjälka upp det i enskilda tomter.

Strandlinjen är ändå bara 700 meter lång. Borgå stads stadsplanering räknar med högst fem tomter per kilometer strand och det går inte att avvika från principen för att en markägare vill det. Alla fastighetsägare ska behandlas jämlikt.

Området skulle räcka till för tre eller fyra strandtomter, men inte sju eller åtta.

Lönar sig inte att sälja

Idag ligger Leporanta öde. Har EM Group faktiskt råd att låta det stå?

Det är det vettigaste i det här marknadsläget, konstaterar Pekka Paananen. EM Group förhandlat med köparkandidater, men förhandlingarna har inte lett någonstans.

Läs också