Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors avviker från praxis - styrelser i aktiebolag kräver högre lön

Pengar som sticker upp ur en börs.
Styrelsens mötesarvoden i aktiebolagen Helsingfors Hamn och Helsingfors Energi är högre än i stadens övriga organ. Pengar som sticker upp ur en börs. Bild: Yle/Arja Lento slaget efter tolv

Styrelserna för de nygrundande aktiebolagen Helen (tidigare Helsingfors Energi) och Helsingfors Hamn ska få högre lön än beslutsfattarna i övriga bolag som hör till stadens koncern. Staden ska nu fatta beslut om att avvika från den normala praxisen.

För Helsingforspolitikern Pekka Majuri (Saml) innebär det här en rejäl löneförhöjning. Som ordförande för direktionen för Helen har han haft en årslön på 4 370 euro, men eftersom energibolaget blivit ett aktiebolag kommer lönen att höjas med över det dubbla till 9 000 euro. Majuri har valts att leda styrelsen för det nygrundande aktiebolaget.

Vice ordförande och övriga ledamöter i energibolagets styrelse ska ha en årslön på 6 000 euro, medan styrelseordföranden för Helsingfors Hamn ska ha en årslön på 6 000 euro och vice ordförande och övriga ledamöter ska få 4 000 euro i året.

Mötesarvodena höjs också

Tidigare har de som lett direktionerna för energi- och hamnbolaget haft en årslön på 4 370 euro och vice ordförande har fått hälften av det. Övriga medlemmar i direktionerna har inte fått någon årslön alls.

Motiveringen till den högre lönen är att staden ska locka de bästa styrelseledamöterna.

Också mötesarvodena för beslutsfattarna vid Helen och Helsingfors Hamn stiger. Tidigare har de varit 200 euro. Nu ska varje styrelseledamot i elbolaget Helen få 600 euro per möte, medan ledamöterna i Helsingfors Hamn ska få 400 euro per möte.

I stadens övriga beslutsfattande organ är mötesarvodena på en lägre nivå och den enda som har ett mötesravode på över 400 euro är fullmäktiges ordförande, vars mötesarvode är 470 euro.

Högre lön än nämndordförandena

Årslönen för styrelseordföranden för Helen kommer att vara högre än årslönen för ordförandena för stadens stora nämnder, som stadsplaneringsnämnden och social- och hälsovårdsnämnden. Deras årslön är 6 970 euro. Stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges ordförande har en årslön på 10 450 euro.

Lönenivån i de nygrundade bolagen ska vara i linje med den som styrelserna för bolag som Kommunfinans Abp, Vanda Energi och Keva får.

Förutom Majuri består styrelsen i Helen av vice ordförande Osmo Soininvaara (De gröna) riksdagsledamot, Hanna-Maria Heikkinen, placeringschef på Valmet, Mari Holopainen, grön politiker, Tapio Korhonen, kanslichef på Helsingfors stad, Annukka Mickelsson, politiker (Saml) och chef på Elisa, Hillevi Mannonen, jobbar på Ilmarinen, Mikko Niinivaara, före detta vd för ABB och Jouko Sillanpää, chef vid Vanda stad.

Aktiebolaget Helsingfors Hamn ska också ledas av en politiker från Samlingspartiet, Pia Pakarinen. Sannfinländarnas gruppordförande i Helsingforsfullmäktige Seppo Kanerva är vice ordförannde. I styrelsen sitter också politikerna Dan Koivulaakso (VF), Jyrki Lohi (SDP) och Jan D. Oker-Blom (SFP). Samt styrelseproffset Matti Kyytsönen, juristen Julia Ormio, Altias före detta vd Antti Pankakoski och Helsingfors stads finansieringschef Tuula Saxholm.

Stadsstyrelsen ska på onsdag fatta beslut om ett undantag från stadens principer för att möjliggöra den högre lönen.

Tidigare stod det felaktigt Helsingfors energi men nu är namnet rättat till Helen. Korrigering kl.13:37.

Läs också:

SFP fick omtalad styrelseplats i hamnbolag

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen