Hoppa till huvudinnehåll

Också daghemsbarn sitter för mycket

Bild: Yle/ Bettina Aspfors fastlagstisdag 2013

Finländska daghemsbarn har en lång väg att gå för att nå de dagliga motionsrekommendationerna. Daghemmen borde bli bättre på att uppmuntra barn att röra på sig, visar en ny doktorsavhandling.

Det är få daghemsbarn som får två timmar rask motion varje dag, trots att det är Social- och hälsovårdsministeriets motionsrekommendation för barn i den åldersgruppen. Det framkommer i en ny doktorsavhandling gjord av Anne Soini, magister i idrottsvetenskaper vid Jyväskylä universitet.

- Den senaste tiden har det talats mycket om hur skolbarn och vuxna sitter för mycket och motionerar för lite. Den här undersökningen visar på att även daghemsbarn rör på sig oroväckande lite, säger Soini i ett pressmeddelande.

Soini undersökte med hjälp av accelerationsmätare hur mycket tre år gamla dagisbarn rörde på sig. Resultaten visar att den fysiska aktiviteten främst var lågintensiv. Barnen satt, stod eller gick. Ungefär två procent av en dagisdag bestod av lek som kunde klassas som relativt ansträngande.

Daghemmen ansvariga

Avhandlingen visar att daghemmen i stor utsträckningen bär ansvaret för att barnen inte rör på sig. I de flesta fall uppmuntrades barnen inte till fysisk aktivitet.

- Barnen borde uppmuntras till att röra på sig under alla årstider. Det är daghemspersonalen och föräldrarna som ska se till att barnen rör på sig rekommendationsenligt, säger Soini.

Undersökningen består också av en jämförelse mellan hur mycket dagisbarn i Finland rör på sig i förhållande till barn i Nederländerna och Australien.

I Nederländerna sitter barnen inte stilla lika mycket som finländska barn. De får även mer relativt ansträngande motion. Å andra sidan får finländska barn 20 minuter mer lätt motion varje dag, i jämförelse med australiska barn.

Läs också