Hoppa till huvudinnehåll

Företag vill undersöka ädla metaller på stort västnyländskt område

Skog i Kimito
Största delen av området är skogsmark. Skog i Kimito Bild: Jon Hautamäki berg

Företaget Fennoscandian Investment har hittat många värdefulla metaller på ett stort område norr om Fiskars och Lojo, ända upp till Somero.

Företaget har gjort en så kallad reservering på området där de hittat guld, zink, järn, koppar, silver, bly och volfram.

Nu samlar det in information och gör nya geologiska undersökningar. Under 2015 är det möjligt att Fennoscandian Investment sedan ansöker om tillstånd för malmletning.

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes godkände reserveringen av området redan ifjol, den gäller fram till mars 2016.

Företaget har ännu inte rätt att bryta malm

Tukes poängterar att företaget måste beakta gruvlagen då det letar fynd. En reservering betyder inte att man får leta, gräva eller bryta malmer. Den ger bara förhandsrätt för ett malmletningstillstånd.

Den begränsar inte heller markägarens rättigheter eller ger möjlighet till att använda marken för andra behov eller planer.

Alla har rätt att göra geologiska mätningar och ta mindre prover för att hitta gruvmineraler, men endast om ingreppet inte orsakar någon skada eller stör.

Det aktuella området ligger i kommunerna Lojo, Raseborg, Salo och Somero och är 1236 kvadratkilometer stort.

Läs också