Hoppa till huvudinnehåll

Nya planer för Ingå småbåtshamn

Ingå småbåtshamn i vinterskrud
Ingå småbåtshamn ska växa ut mot Kyrkfjärden är det senaste förslaget. Ingå småbåtshamn i vinterskrud Bild: Yle/Maria Wasström ingå i vinterskrud

Planerna att utvidga småbåtshamnen i Ingå kyrkby tar en ny vändning. Hamnområdet ska växa ut mot Kyrkfjärden och inte västerut.

Kommunen ville alltså tidigare utvidga hamnen genom att förstora hamnbassängen på västra sidan av ån. Båtplatserna skulle enligt planerna då öka från nuvarande 600 till cirka 1000.

Planerna var till påseende under hösten och fick mycket kritik.

Karta över Ingå Marina.
Såhär ser småbåtshamnen ut i dag. Karta över Ingå Marina. Bild: Yle/Petra Thilman ingå marina

Grannarna gjorde egen plan

En grupp grannar till hamnen fördömde planerna och tog fram ett annat alternativ där kajplatserna inte blir fullt så många.

Grannarna vid Hagavägen önskar bevara den nuvarande havsutsikten och föreslog därför att båtplatserna utvidgas österut.

Parkeringen skulle enligt grannarna rymmas i ändan av Fjärdsvägen där det nu finns ett bevaringsområde för båtar.

Den alternativa planen skonar utsikten, beaktar naturvärden och sparar kommunen mycket pengar, ansåg grannarna.

Värdefulla arter hotas?

Också företag och statliga myndigheter kom med kritik mot planerna.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland poängterar i sitt utlåtande att muddringarna i samband med hamnutvidgningen kommer att påverka naturen på en plats där det kan förekomma värdefulla arter så som åkergrodan (Rana arvalis) och olika trollsländor.

Naturkartläggningarna ger vid handen att området borde bevaras.

NTM-centralen frågar också om gästbryggorna, avfallshanteringen och bränsleförsäljningen i de nuvarande planerna utgör en tillräckligt effektiv helhet.

Fornminnen hotas?

Museiverket påpekar i sitt utlåtande att det kan förekomma fornminnen under vattnet eftersom Kyrkfjärden är ett historiskt betydelsefullt vattentrafikområde.

"Hamnen ska vara en del av Ingå kyrkby"

Ingå kommuns egen byggnads- och miljönämnd säger i sitt utlåtande att planeringsmaterialet fokuserar för mycket på hamnverksamheten och glömmer bort att hamnen utgör en del av Ingå centrum med många olika funktioner så som företag och kollektivtrafik.

Miljö- och byggnadsnämnden anser liksom NTM-centralen att hamnutvidgningen kräver omfattande muddringsarbeten och konsekvenserna av dem bör utredas.

Nya tankar

Samhällstekniska nämnden hann under hösten tänka om: Hamnområdet ska inte förstoras västerut utan ut mot Kyrkfjärden.

Vinterförvaringen av båtar ska flyttas helt och hållet bort från centrum.

Parkeringen anvisas alldeles intill stranden mot bryggorna. Parkeringsfrågan för östra sidan om hamnen löses i samband med planerna för det som kallas Ingåstrand.

Planförslaget ska nu läggas fram offentligt. Det beslutade samhällstekniska nämnden i Ingå i december.

Målet med uppdateringen av planen är att utvidga hamnområdet samt att slå fast var gränserna för hamnområdet går.

Ingåstrand tar ett steg framåt

Många åsikter om Ingåstrand

Läs också