Hoppa till huvudinnehåll

Sibbo vill ha ris och ros

tecknad bild över sibbesborg
Sibbo vill veta vad kommunens invånare tycker och tänker om det framtida Sibbesborg. tecknad bild över sibbesborg Bild: WSP vision för sibbesborg

Södra Sibbo kommer att utvecklas kraftigt enligt generalplanen för Sibbo 2025. Ett korrigerat förslag till delgeneralplan för Eriksnäs läggs fram till påseende från och med den 12 januari och Sibbo börjar samtidigt samla in respons av invånarna.

Förutom det korrigerade förslaget till delgeneralplan för Eriksnäs läggs också utkastet till delgeneralplan för Sibbesborg och förslaget till kommunernas gemensamma delgeneralplan för Östersundom fram till påseende.

Planeringen framskrider

En planeringstävling för en hållbar utveckling i Sibbesborg arrangerades år 2011 och planeringen av området grundar sig på det förslag som vann tävlingen. Allt sedan tävlingsskedet har planeringen framskridit interaktivt och många olika synvinklar har utnyttjats och sammanförts.

Samhällsstrukturen planeras som en tät helhet, vilket skapar goda förutsättningar för arrangerandet av till exempel kollektivtrafiken. Dessutom kan man bevara vida sammanhängande natur- och odlingsområden utanför de områden som bebyggs. I planen reserveras likaså många områden för näringsverksamhet och målet är att göra Sibbo mer självförsörjande i fråga om arbetsplatser.

Många nya invånare

Delgeneralplanen för Sibbesborg möjliggör cirka 30 000 invånare och cirka 5 000 nya arbetsplatser. I Eriksnäs planområde skulle det dessutom finnas 10 000 invånare och cirka 1 000 arbetsplatser.

Generalplanerna siktar alltså långt in i framtiden, eftersom byggandet av en ny stadsstruktur sker långsamt. I delgeneralplanen för Sibbesborg framställs också linjedragningar för spårbunden kollektivtrafik, men byggandet av banan ända ut till Sibbesborg sker tidigast på 2050-talet. Till dess betjänas området av busstrafik, vars servicenivå kan höjas när antalet användare ökar.

Sibboborna kan säga sitt

Delgeneralplanerna presenteras för allmänheten i mötesrummet i Söderkulla bibliotek den 3 februari mellan klockan 10.00 och 17.00 och följande dag mellan klockan 12.30 och 20.00.

Förslagen och utkastet kommer att finnas framlagda vid kundbetjäningsdisken i Sockengården i Nickby fram till den 4 mars. Eventuella åsikter om och anmärkningar mot planerna för Eriksnäs och Sibbesborg ska lämnas in skriftligen till Kommunstyrelsen i Sibbo senast den 4 mars.

Mera material om planerna finns på Sibbo kommuns webbplats.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland