Hoppa till huvudinnehåll

Grönt ljus för Tom of Finland-frimärken

Frimärke med Tom of Finland-motiv
Frimärke med Tom of Finland-motiv Bild: Itella touko laaksonen

De uppmärksammade Tom of Finland-frimärkena leder inte till några rättsliga åtgärder.

Justitieombudsmannen fick in sju klagomål om frimärkena. De klagande ansåg bland annat att frimärkena kränker allmän sedlighet och strider mot tobakslagen.

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin konstaterar i ett pressmeddelande att grundlagen skyddar alla typer av konstnärliga uttrycksformer.

Sakslin bedömde frågan i ljuset av Världspostföreningens konvention, grundlagen och Europeiska människorättskonventionen.

Läs också