Hoppa till huvudinnehåll

Humlegårdsgatans cykelfiler på tapeten

Cykelled på Köpmansgatan i Åbo.
Cykelled på Köpmansgatan i Åbo. Bild: Yle/Christa Mäkinen cykelled på köpmansgatan

Planerna på att anlägga cykelfiler på Humlegårdsgatan i Åbo centrum framskrider. Tanken är att nya cykelfiler mellan Bangårdsgatan och Universitetsgatan kan tas ibruk redan i år.

Invånare och företagare på Humlegårdsgatan fick tycka till om planerna under hösten och responsen har varit positiv.

Ifall cykelfilerna byggs kommer 23 parkeringsplatser längs med Humlegårdsgatan att försvinna. Ersättande parkeringsplatser har planerats till Fredsgatan och Hantverkaregatan.

Ärendet behandlas i fastighetsaffärsverkets direktion i dag, onsdag. Frågan bordlades på senaste mötet.

Det är stadsfullmäktige som i sista hand avgör om cykelfilerna byggs.

Stadsteaterns renovering ses över

Direktionen tar också ställning till den reviderade planen för renoveringen av Åbo stadsteater. Kostnaderna för renoveringsprojektet hotade att överskrida budgeten efter en anbudstävlan med byggföretagen.

Nu har en utomstående konsult utrett hur kostnaderna kunde fås ner.

Konsulten föreslår att staden förlänger tidtabellen för arbetet till två år. Dessutom borde byggföretaget få ta del av planeringen i ett tidigt skede, anser konsultföretaget. Det här skulle minska på kostnaderna med 1-1,5 miljoner euro.

Den ursprungliga kostnadskalkylen för renoveringen var 24,6 miljoner euro men nya beräkningar visar att 32 miljoner euro är en mera realistisk summa.

Ifall de nya planerna godkänns kommer renovering igång på sommaren. En förlängd tidtabell innebär att arbetet blir färdigt till sommaren 2017.

Staden medger att tidtabellen är stram och därför föreslår man nu att en ny anbudstävlan med byggföretagen ordnas i februari.

Tidigare artiklar:
Cykelfiler vid Humlegårdsgatan fortfarande aktuella
Stopp för renoveringen av stadsteatern