Hoppa till huvudinnehåll

Psykvården kan flytta in i en barack

Texten Raseborgs stad Raaseporin kaupunki på stadshuset i Ekenäs centrum. Stadens vitsippsvapen skymtar bakom grankvistar.
Raseborgs beslut att flytta från Fixhuset till Ekåsen utgör en av hörnbitarna i flyttpusslet. Texten Raseborgs stad Raaseporin kaupunki på stadshuset i Ekenäs centrum. Stadens vitsippsvapen skymtar bakom grankvistar. Bild: Yle/ Pia Santonen ystadsgatan,Ekenäs

Väldigt många bitar ligger fortfarande spridda över bordet i det tusenbitarspussel som Raseborgs stad och Västra Nylands sjukvårdsområde tillsammans försöker lägga. Målet är att få alla vårdenheter på vettiga platser utan orimliga kostnader. Den psykiatriska avdelningsvården måste flytta från Ekåsen. En möjlighet är att placera den i en barack någonstans på sjukhusområdet i Ekenäs centrum.

Stadsdirektören och en stor del av de andra tjänstemännen i Raseborg jobbar i dag i Fixhuset i Ekenäs centrum. Men snart ska de flytta ut och invadera huvudbyggnaden på Ekåsens psykiatriska sjukhusområde som staden köpte för en tid sedan. Det leder till en veritabel dominoeffekt för olika vårdenheter i regionen.

"Besluten borde redan vara fattade"

Fixhuset i Raseborg.Huvudbyggnaden på Ekåsenområdet i Ekenäs
Stadens byråkrater flyttar från stadshuset vid Ystadsgatan, Fixhuset, till Ekåsens huvudbyggnad. Bild: Yle/Robin Lindberg, Yle/Maria Wasström

En arbetsgrupp med tjänstemän från Raseborgs stad, Västra Nylands sjukvårdområde VNS och fastighetsenheten vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS möttes i Ekenäs på onsdagen (14.1) för att åter en gång fundera på pusselbitarna och arbetet brådskar.

Raseborgs grundtrygghetsdirektör Jeanette Pajunen säger att beslut behövs senast i början av februari och förvaltningsdirektören på VNS Gabi Erroll är minst lika tydlig om hur lite tid det finns att förlora.

Jeanette Pajunen, grundtrygghetsdirektör i Raseborg, på sitt arbetsrum. Ansiktsbild.
Jeanette Pajunen är grundtrygghetsdirektör i Raseborg. Jeanette Pajunen, grundtrygghetsdirektör i Raseborg, på sitt arbetsrum. Ansiktsbild. Bild: Yle/ Pia Santonen jeanette pajunen

- Helst borde besluten ha tagits redan. De behövs så fort som möjligt, helst i morgon.
Gabi Erroll framför en tavla av det som hette Västra Nylands Kretssjukhus
Gabi Erroll är förvaltningsdirektör vid Västra Nylands sjukvårdsområde. Gabi Erroll framför en tavla av det som hette Västra Nylands Kretssjukhus Bild: Yle/Monica Slotte sjukhuset

Vårdcampus med eller utan nya väggar

Grundtanken har från första början varit att koncentrera all vård på ett campus på sjukhus- och hvc-området i Ekenäs.

Det som efter omfattande nedskärningar finns kvar av psykiatrisk avdelningsvård på Ekåsen måste ut senast sommaren 2016, eftersom Raseborgs stads byråkrater ska flytta in i huvudbyggnaden ett halvt år senare och före det fylls huset av dem som utför omändringsarbeten.

- Nej, det finns ingen färdig plan. Men det finns lite olika, i dag fortfarande ganska grova förslag som vi ska bearbeta vidare, säger Jeanette Pajunen på Raseborgs stad, alltså hon som sade att beslut måste fattas i början av februari.

Det verkar med andra ord inte lätt att hitta en fungerande helhetslösning.

Vuxenpsykiatrins framtid i Västnyland är oklar, inte minst i och med social- och hälsovårdsreformen. Men för närvarande finns det fortfarande en avdelning på Ekåsen. För barn och unga finns det också en gemensam psykiatrisk avdelning. Och missbrukarvården, den så kallade Katkon, ska få plats under samma tak som psykiatrin.

Moduldaghemmet anländer till Langangsböle
Baracker eller moduler används också inom dagvården. På bilden daghemmet i Langansböle i Ekenäs. Moduldaghemmet anländer till Langangsböle Bild: Yle/ Börje Broberg moduldaghem,Ekenäs

Ett alternativ efter onsdagens möte är en modullösning för psykiatrin, säger Gabi Erroll på sjukvårdsområdet VNS.

- Den ena lösningen skulle inkludera en barack, kanske främst för psykiatrin. Barack är ett fult ord men de lösningarna är inte alls dåliga nuförtiden.

Hälsostationen flyttar till sjukhuset?

Ett annat alternativ är att klara sig med nuvarande lokaler. I så fall kan psykiatrin flytta in den i nuvarande hälsostationen som blir ett psykiatricentrum.

- Då skulle man klara sig utan baracker och då skulle man använda sig av de fastigheter vi har i dag. Men det ställer till det på sjukhussidan där en massa verksamheter borde flytta på sig, förklarar Pajunen.

Egentligen finns det inte plats för hälsostationen i sjukhusets byggnader. Men ett alternativ har trots det varit aktuellt, säger Pajunen.

- Det alternativ vi har haft på bordet är M-flygeln där BB fanns tidigare.

Ekenäs BB
En flytt av hälsostationen till tidigare BB på sjukhuset har också diskuterats. Ekenäs BB Bild: YLE/ Helena Rosenblad västra nylands sjukhus,Ekenäs

Här börjar alltså dominoeffekten. Hälsostationen måste hitta ett nytt hem. Det kunde finnas på sjukhuset men då borde många funktioner där i sin tur flytta ut: det handlar om dagkirurgin, om SAH, den sjukhusanslutna hemvården samt om polikliniker.

Raseborgsjouren 24-7 - var ska den få plats?

Jouren på Västra Nylands sjukhus blir snart sjukhusets och Raseborgs gemensamma jour, inte enbart kvällar, nätter och veckoslut som nu utan dygnet runt, sju dagar i veckan. Jouren är trångbodd redan nu och ett litet nybygge kan fortfarande komma på frågan men hemskt sannolik verkar den inte.

- Tanken är inte helt begravd. Men den har krympt från starten när man tänkte att hvc-bädden, samjouren och hela psykiatrin skulle få plats i nybygget. Om det nu blir frågan om någon form av tillbyggnad, byggs den endast för samjouren, slår Pajunen fast.

Bädden återvänder hem

Parkering framför Raseborgs avvänjningsklinik.
Hälsostationens vårdavdelning, bädden, ska flytta tillbaka till huset där den fanns innan flytten till Mjölbolsta. Parkering framför Raseborgs avvänjningsklinik. Bild: Yle/Malin Valtonen katkon

En stor bit i pusslet är hälsocentralens vårdavdelning, den så kallade bädden. Här verkar det råda enighet. Bädden flyttade tillfälligt till Mjölbolsta för flera år sedan men nu tar hyresavtalet där slut och bädden ska tillbaka till sitt gamla hus. Det har under tiden bebotts av avvänjningsenheten, Katkon, som aldrig blev det den skulle. Nu krymper den ytterligare och ska få plats med psykiatrin.

- Bäddavdelningen skulle komma tillbaka till sin gamla plats, säger Pajunen.

Kalkyler saknas

Mycket är öppet och besluten brådskar. Men det kan bli svårt för beslutsfattarna i Raseborg, Hangö och Ingå samt för politikerna i nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde och HNS att ta goda långsiktiga beslut.

Än så länge saknas nämligen ordentliga kalkyler över vad allt innebär ekonomiskt. Det enda som finns är grova kalkyler över vad renoveringarna på de olika ställena skulle kosta.

Ingen har räknat hur de viktiga driftskostnaderna påverkas av omorganiseringen enligt de alternativ som nu finns.

Pengar.
Det har ännu inte räknats ut vad allt kan kosta eller spara. Pengar. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist sedlar

- Det här är nu en sak som blir följande att ta itu med. En helhetsbild om kostnader och besparingar i verksamheter har vi ännu inte kommit till skott med, medger Pajunen.

Gabi Erroll på sjukvårdsområdet är bekymrad.

- Kostnadskalkyler, realistiska tidtabeller och riskanalys för de olika alternativen är oerhört viktiga. Allt det här jobbar vi med. Det är alltid tjänstemän som bereder och det är det som vi gör.

Hangö och Ingå kommer med

Tjänstemännen möts på nytt om en dryg vecka. VNS-kommunerna Ingå och Hangö ska då också vara med.

Efter det mötet ska det enligt Pajunen finnas konkreta förslag som beslutsfattarna kan ta ställning till.

Läs mera om följetongen:

Västnyland behöver psykiatrisk sjukvård också i framtiden.
Psykvården: Ett par övernattningsplatser i Ekenäs räcker.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland