Hoppa till huvudinnehåll

Ta det försiktigt på isen

Trots att det har varit kallt är isarna inte att lita på. Isens tjocklek varierar stort också inomskärs, så det gäller att vara på sin vakt.

Växlande tamperatur, hårda vindar, snöfall och vattenstånd som varierar kraftigt - alla är faktorer som inverkar menligt på isen.

Isens tjocklek varierar stort, inomskärs är isen ställvis riktigt bra men kan också vara lövtunn.

Ska du ge dig ut på isen nu gäller det alltså att ha utrustningen i skick. Isdubbar är en absolut nödvändighet men det finns fler tips.

- Ha telefonen i en vattentät påse, då kan du kalla på hjälp efter att du tagit dig upp tillbaka på isen, säger Kim Ståhl, löjtnant vid sjöbevakningen och stationerad vid sjöbevakningsstationen i Södra Vallgrund.

Flythalare och rep är också bra att ha och den teknikintresserade kanske satsar på en personlig nödsändare, PLB.

- Den funkar helt automatiskt, om den hamnar i vattnet skickar den en nödsignal via satellit till sjöräddningscentralen i Åbo, säger Ståhl.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten