Hoppa till huvudinnehåll

Renoveringen av Åbo stadsteater blir dyrare än planerat

Åbo stadsteater, ritning på fasaden inför renoveringen, mars 2014
En ritning på Åbo stadsteaters fasad inför renoveringen. Åbo stadsteater, ritning på fasaden inför renoveringen, mars 2014 Bild: Åbo stadsteater/LPR-Arkkitehdit Oy åbo stadsteater

Renoveringen av Åbo stadsteater ses över efter en konsultutredning. Bland annat har renoveringprojektet nu fått en mera realistisk budget.

Renoveringen beräknas nu kosta uppemot 32 miljoner euro.

Kostnaderna för renoveringsprojektet hotade att överskrida budgeten efter en anbudstävlan med byggföretagen. Den ursprungliga kostnadskalkylen för renoveringen var 24,6 miljoner euro.

Nu har en utomstående konsult utrett hur kostnaderna kunde fås ner. Konsulten föreslår att staden förlänger tidtabellen för arbetet till två år. Dessutom borde byggföretaget få ta del av planeringen i ett tidigt skede, anser konsultföretaget. Det här skulle minska på kostnaderna med 1-1,5 miljoner euro.

Den nya renoveringsplanen godkändes av fastighetsaffärsverkets direktion på onsdagen. Ärendet går nu vidare till stadsfullmäktige

Renoveringen kunde i bästa fall inledas redan i sommar. En förlängd tidtabell innebär att arbetet blir färdigt till sommaren 2017.

Staden medger att tidtabellen är stram och därför föreslår man nu att en ny anbudstävlan med byggföretagen ordnas i februari.