Hoppa till huvudinnehåll

Utläggning ett alternativ för snöröjning i Esbo

Bild: YLE/Mikael Kokkola plog

Snöröjningen är både en ekonomisk och praktisk utmaning för kommunerna. Esbo funderar nu på en utläggning sitt vinterunderhåll – detta som en del av stadens lönsamhetsprogram.

Esbo stad utreder under våren olika möjligheter. Det finns i nuläget tre alternativ – en del av verksamheten, snöplogningen medräknad, skulle konkurrensutsättas och eventuellt lämnas ut till en underleverantör. Personalen skulle då flyttas över till det företag som vinner konkurrensutsättningen.

Ett annat alternativ är att ett ämbetsverk skulle ta över arbetet. Det sista alternativet skulle vara bolagisera en del av verksamheten.

Esbo stads affärsdirektör Mauri Suuperko säger att personalen eventuellt påverkas i och med en ny arbetsgivare.

- I praktiken skulle en del av personalen påverkas genom att bli flyttad till det privata företaget dit verksamheten skulle läggas ut. Det är ändå bara ett av alternativen – i de övriga alternativen skulle personalen stanna kvar hos staden.

Suuperko försäkrar också att personalen inte är i riskzonen att sägas upp vad man än besluter sig för.

- Vi behöver nog all personal vi har för att utföra arbetet. Dessutom har staden en personalpolitik som går ut på att personal inte sägs upp i sådana här situationer.

Esbo går under våren igenom alternativ för vinterunderhållet. Det har tidigare visat sig att privata bolag skulle kunna sköta plogningen för en billigare summa.

Enligt Mauri Suurperko hinner vinterns snö nog smälta bort innan ett beslut har fattats – resultaten kan alltså ses tidigast nästa vinter.