Hoppa till huvudinnehåll

Åbo stadsstyrelse tog ställning till nytt besvär om torgparkeringen

Enorma vattenpölar på Salutorget i Åbo
Salutorget i Åbo. Enorma vattenpölar på Salutorget i Åbo Bild: Yle/Adrian Grönqvist dålig plogning

Diskussionen kring den underjordiska parkeringen under Salutorget i Åbo fortsätter. Stadsstyrelsen i Åbo tog på måndagen ställning till ett besvär, som föreningen Vårt Åbo har lämnat in till Åbo förvaltningsdomstol.

Besväret gäller det beslut, som stadsfullmäktige fattade i november. Stadsfullmäktige tog ställning till en motion, som undertecknades av 28 ledamöter. Ledamöterna ville att planerna för Salutorget behandlas på nytt utan att torgparkeringen. Stadsfullmäktige beslöt ändå på mötet i november att frågan inte behandlas på nytt. Det var det här beslutet som Vårt Åbo nu besvärar sig över.

I sitt besvär ifrågasätter Vårt Åbo också hela beslutsprocessen kring torgparkeringen.

Stadsstyrelsen anser att besväret inte ska utredas av domstolen. Staden hänvisar till kommunallagen där det står att man inte kan besvära sig över ärenden som endast gäller beredning eller verkställighet. Enligt staden var det frågan om ett sådant ärende då torgparkeringen behandlades i stadsfullmäktige i november.

Om frågan ändå utreds av domstolen så borde besväret förkastas eftersom beslutet inte var lagstridigt, anser stadsstyrelsen.

Läs också:
Många vill ha folkomröstning om torgparkeringen
Grönt ljus för torgparkeringen - igen
Inget beslut om torgparkering
Torgparkeringen godkändes i Åbo

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland