Hoppa till huvudinnehåll

Berättelse 4: Tre nollavtal och ganska nöjd

Arbete på laptop med #MittJobb-stämpel.
Arbete på laptop med #MittJobb-stämpel. Arbete på laptop med #MittJobb-stämpel. Bild: Yle mittjobb

Anders ska snart börja jobba på sitt tredje nollavtal. Han är huvudsakligen positivt inställd till avtalsformen men ser vissa risker.

Granska arbetslivet med oss

mittjobb logo
mittjobb logo mittjobb
  • Svenska Yle granskade arbetslivet tillsammans med publiken.
  • I sociala medier användes #MittJobb.
  • Granskningen pågick 19.1 - 17.2.2015.
  • Svenska.yle.fi/mittjobb finns alla artiklar samlade.

Jag har tre olika nollavtal, ett av dem blir månadslön plus prestationslön under högsäsong, skriver Anders till #MittJobb.

Speciellt under månadslöneperioden har jag ställvis varit tvungen att jobba väldigt mycket på obekväma arbetstider utan att få utlovade arbetsscheman på förhand. Även under nollavtalsperioden har möjligheten att tacka nej till jobb varit begränsad.

Vad är nollavtal?

  • Nollavtal är ett arbetsavtal där arbetsgivaren förbinder sig till att erbjuda exempelvis mellan noll och fyrtio timmar i veckan. Arbetsgivaren är alltså inte skyldig att erbjuda arbetstagaren några timmar alls.
  • Ett nollavtal kan skrivas så att arbetstagaren inte har automatisk skyldighet att ta emot de arbetsturer som erbjuds. I praktiken kan det ändå vara svårt för arbetstagaren att tacka nej till arbetsturer eftersom det i värsta fall kan leda till att personen blir erbjuden färre timmar i fortsättningen.
  • Nollavtal ger arbetsgivaren möjlighet att kringgå skyldigheter i anslutning till lön för sjukdomsfall och semester. Lön betalas endast för gjorda arbetstimmar.
  • En arbetsgrupp vid Arbets- och näringsministeriet har utrett möjligheten att införa en reglering kring nollavtal. Arbetsgruppen lyckades ändå inte enas kring något förslag.

Jag har gjort det för att få viktig arbetserfarenhet och för att jag är solidarisk med företaget som har dålig ekonomi.

Utöver det har jag ett annat nollavtal hos ett bemanningsföretag. Där får jag oftast dagen innan ett sms ifall det kommer ett jobb.

Det känns totalt stressfritt eftersom jag utan problem kan tacka nej ifall det inte passar mig. Perfekt utfyllnadsjobb vid sidan av andra jobb eller studier. Men som "riktigt" jobb duger det inte eftersom det är glest mellan jobben.

Skall snart börja på mitt tredje nollavtal där jag skall jobba för ett företag som säljer tjänster. Det finns bara spekulationer och förhoppningar om hur försäljningen går. Jag ser det som en hobby snarare än ett riktigt jobb.

Min syn på nollavtal

Nollavtal ser jag ur arbetstagarsynvinkel som positivt under studietiden eller som andra jobb.

Speciellt för småföretag är det en bra möjlighet att kunna ha hjälpande arbetskraft vid behov, utan all byråkrati och risker det finns med att fastanställa. Det är ett stort steg att anställa sin första medhjälpare, nollavtal sänker ribban.

Generellt ser jag rätt positivt på nollavtal då de ger en riskfri möjlighet att anställa, istället för att inte alls anställa så länge det hålls på den nivån. Dock är jag lite orolig för att det börjar användas i för stor utsträckning för maximal lönsamhet och att det inte blir en möjlighet för arbetstagaren utan problem.

Fotnot: "Anders" heter på riktigt något annat.

Läs nästa berättelse: "Varför sparar företagen inte när det går bra?"

Läs också

Mitt jobb