Hoppa till huvudinnehåll

Hur ska Nyland se ut år 2040?

Etapplandskapsplan 4 för Nyland
Etapplandskapsplan 4 för Nyland Bild: Yle/Carmela Walder etapplandskapsplan 4

Allmänheten kan nu bekanta sig med och kommentera landskapsplanen för Nyland. Planen finns på Nylands förbunds webbplats.

Planen omfattar hela Nyland, allt från Strömfors till Hangö. Undantaget är Östersundom för vilket ett eget förslag är framlagt.

Planen som går under benämningen etapplandskapsplan 4 för Nyland. Den tar tidsmässigt sikte på år 2040 och kompletterar de tidigare planerna. I den här landskapsplanen ligger tyngdpunkten på näringar, innovationsverksamhet, vindkraft, grönstruktur och kulturmiljöer.

I det här utkastet till landskapsplan behandlas också planerna på att ersätta Malms flygplats med bostäder och hur stationsomgivningarna längs stambanan ska utvecklas.

Planen är till påseende fram till tjugonde februari på Nylands förbunds webbplats, deras kontor och i medlemskommunerna. Den presenteras i Borgå för allmänheten i stadshuset 29.1 klockan 18.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland