Hoppa till huvudinnehåll

Rekordmånga arbetssökande - kolla läget i din kommun

Arbets- och närinbsbyråns dörr
Arbets- och närinbsbyråns dörr Bild: Yle mittjobb

Antalet arbetslösa arbetssökande har fortsatt att öka och når nu sin högsta nivå sedan 1998. Svenska Yle publicerar detaljerade uppgifter om vilka branscher som har drabbats kommun för kommun.

Arbetslösa arbetssökande 2012-2014

Arbets- och näringsministeriets färska sysselsättningsöversikt är mestadels dyster läsning.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av december 2014 sammanlagt 363 300 arbetslösa arbetssökande. Det är 33 400 eller cirka tio procent fler än ett år tidigare och 36 800 fler än föregående månad. Också antalet långtidsarbetslösa ökade.

Svenska Yle publicerar uppgifter om arbetslösheten i landets alla kommuner. Med hjälp av söklådan kan du kolla antalet arbetslösa inom olika yrkesgrupper i din hemkommun.

Se kommunvisa siffror

Välj kommun:

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade inom alla NTM-centraler jämfört med samma tidpunkt föregående år. Mest ökade arbetslösheten i Nyland (16 procent), Österbotten (12 procent), Satakunta (11 procent) och Södra Österbotten (11 procent).

Granska arbetslivet med oss

mittjobb logo
mittjobb logo mittjobb
  • Svenska Yle granskade arbetslivet tillsammans med publiken.
  • I sociala medier användes #MittJobb.
  • Granskningen pågick 19.1 - 17.2.2015.
  • Svenska.yle.fi/mittjobb finns alla artiklar samlade.
Antalet arbetslösa arbetssökande ökade minst i Lappland (2 procent), Norra Karelen (4 procent) och Kajanaland (4 procent).

Också antalet lediga jobb ökade

En av de få ljuspunkterna i ministeriets sysselsättningsöversikt är att antalet lediga jobb ökade samtidigt med arbetslösheten.

I december 2014 anmäldes 29 800 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, vilket är 2 300 fler än i december föregående år.

Mest ökade antalet nya lediga jobb för service- och försäljningspersonal samt kontors- och kundtjänstpersonal. Däremot anmäldes det färre nya lediga chefs- och expertjobb än ett år tidigare.

Också enligt Statistikcentralens uppgifter ökade arbetslösheten i december.

Läs också

Mitt jobb