Hoppa till huvudinnehåll

Byarådet i Solf siktar mot framtiden

Solfcentrum
Solf centrum Solfcentrum Bild: YLE/Anna Ruda solfcentrum

Byarådet i Solf i Korsholm har gjort en plan för byn som sträcker sig tio år framåt i tiden. Den lantliga miljön är trumfkort för Solf, den vill man bevara.

Den plan som gjorts upp sträcker sig fram till år 2025 och den baseras i stor utsträckning på en enkät som gjorts av forskaren Kjell Herberts. Planen presenterades för allmänheten på ett möte i Solf skola på tisdagskväll.

Byaplanen underlag för kommunens planering

Solfborna ser gärna en inflyttning till byn men då krävs det tomter, de är en bristvara i dagens läge.

Byarådet hoppas att byaplanen kunde bli underlag för kommunens fortsatta planering till den del det gäller Solf.

Det är inte bara tomter som lyfts fram i planen, behovet av cykelvägar och serviceboende för äldre personer är exempel på annat som framkommit i enkäten och fått en plats i planen.

- De flesta som bor här vill bo i landsbygdsmiljö, det är orsaken till att de flyttat hit, den miljön känns trygg, säger byarådets ordförande Susanna Vestling.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten