Hoppa till huvudinnehåll

Det gjorde Raseborgs byggnadsinspektör fel

Klubba på bord.
Parterna behandlades inte jämlikt och det är fel enligt lagen. Klubba på bord. Bild: Yle Lagstiftande makt,jurister,lagstiftning,lagar (alster),domstolar,ting (domstolar),domare,domar,domstolsväsen

Raseborgs ledande byggnadsinspektör Juhani Jormanainen får en varning av sin arbetsgivare för att han agerade fel i en tvist mellan två grannar. Yle Västnyland har sammanfattat händelseförloppet som ledde till varningen.

Det var i september år 2011 som byggnadsinspektör Juhani Jormanainen skickar ett brev till Kari Tolvanens granne.

De två grannarna är fritidsboenden och har sedan länge varit osams. Deras tvister har också behandlats i domstol.

I brevet till grannen skriver Jormanainen att Tolvanens fritidsbostad saknar behövliga lov och att det är osannolikt att det skulle beviljas lov för bostaden i efterhand även om han ansöker om tillstånd.

I brevet låter Jormanainen också förstå att Tolvanen, som äger bostaden, och hans svärföräldrar, som äger tomten, har gett myndigheterna felaktig information om tomten och längden på strandlinjen då de har beviljats undantags- och bygglov på fastigheten.

Jormanainen skriver också att olagliga byggnader måste rivas.

Den anklagade får inte information

Kari Tolvanen och hans familj får själva inte ta del av den information Juhani Jormanainen delar till grannen.

Familjen får vetskap om saken först då deras granne bland annat med hjälp av brevet inleder en rättsprocess mot dem. Grannen vill ha rätt att använda en väg som finns på tomten.

Trots att Juhani Jormanainen anser att situationen är allvarlig vidtar han inga åtgärder för att reda ut situationen.

Istället backar han i sitt utlåtande år 2013 då Tolvanen vänder sig till byggnadsinspektionen i ärendet. Jormanainen säger då att han uttryckt sig på ett allmänt plan då han hänvisade till att olagliga byggnader måste rivas och att Tolvanens hus nog har alla lov som behövs.

Det var fel

Kari Tolvanen är missnöjd med händelseförloppet och för ärendet vidare.

I december år 2014 prickar riksdagens biträdande justitieombudsman Maija Sakslin Raseborgs ledande byggnadsinspektör Juhani Jormanainen för hans beteende.

I sitt utlåtande skriver hon att det är särskilt oroväckande att Jormanainens brev med felaktig information har kunnat användas som bevis i en annan rättsprocess.

Sakslin hänvisar i sitt utlåtande till förvaltningslagen som slår fast krav på gott språkbruk för myndigheterna. I lagen sägs att myndigheterna ska använda ett sakligt, klart och begripligt språk.

Hon skriver bland annat att om Jormanainen verkligen bara rent allmänt menade att olagliga byggen ska rivas utan att hänvisa till Tolvanens tomt så är det oklart varför han överhuvudtaget nämnde det i brevet till Tolvanens granne.

Dessutom innehöll brevet uppgifter som inte är sanna.

Alla parter ska behandlas lika

Sakslin anser också att Jormanainen bröt mot objektivitetsprincipen som är mycket viktig för myndigheter.

I förvaltningslagen sägs att myndigheterna ska bemöta dem som uträttar ärenden hos förvaltningen jämlikt och använda sina befogenheter enbart för syften som är godtagbara enligt lag.

Myndigheternas åtgärder ska vara opartiska och stå i rätt proportion till sitt syfte.

  • JYP-fostrade backar skrev kontrakt med NHL-lag

    Honka återvänder till Dallas, Niku fortsätter i Winnipeg.

    De JYP-fostrade backarna Julius Honka och Sami Niku har var för sig skrivit under NHL-kontrakt. Honka återvänder till Dallas Stars medan Niku fortsätter i Winnipeg Jets.

  • Våldsamma protester mot coronarestriktioner i Italien - uppdämd social oro skakar alla stora städer

    Unga lider särskilt hårt då ekonomin drabbas av corona.

    Protester mot nya coronarestriktioner skakar alla större städer i Italien. Från Turin i norr till Neapel i söder har ilskna, frustrerade och coronatrötta italienare gått ut på gatorna för att protester. Det har förekommit skadegörelse och våldshandlingar samt spekulationer om att maffian, högerextremister och fotbollshuliganer ligger bakom protesterna. Men faktum är att det handlar om en uppdämd social oro som nu får utlopp.

Läs också