Hoppa till huvudinnehåll

En timme bakom kikaren

två fågelskådare
Hur många fåglar och fågelarter ser man under en timme från sin egen gård? Det är tanken bakom Gårdsplanskrysset. två fågelskådare Bild: Tero Nordström ornitologi

Gårdsplanskrysset arrangeras för tionde gången under veckoslutet. Under evenemanget gör man fågelobservationer på den egna gårdsplanen eller på en annan lämplig plats under en timmes tid.

pilfink på fågelbräde
Pilfink pilfink på fågelbräde Bild: Jorma Tenovuo fågelmatning
barn tittar genom kikare
Med kikaren i högsta hugg barn tittar genom kikare Bild: Teemu Lehtiniemi ornitologi

Vem som helst kan delta i Gårdsplanskrysset. Evenemanget är ingen tävling och antalet observerade fåglar är inte avgörande. För att delta krävs inte heller registrering eller deltagaravgift.

Det huvudsakliga ändamålet med Gårdsplanskrysset är att uppmuntra folk att observera vinterfåglar som besöker gårdarna och fågelmatningarna samt att öka intresset för naturen i näromgivningen. Samtidigt insamlas värdefull information av vinterfågelfaunan i landet.

Tusentals "bongare"

I fjol deltog 19 000 personer i Gårdsplanskrysset på närmare
13 000 gårdar. Allt som allt "bongade" fågelskådarna 89 olika fågelarter och totalt 530 000 fåglar.

Tack vare regelbundenhet och det stora deltagarantalet har man genom åren kunnat samla in värdefull information om hur fåglarnas antal artvis varierar från år till år.

Konceptet för Gårdsplanskrysset är hämtat från Stor-Britannien, där den lokala BirdLife organisationen (RSBP) i över 30 års tid har arrangerat Big Garden Birdwatch-evenemanget. I Finland har Gårdsplanskrysset arrangerats sedan år 2006.

Gårdsplanskrysset går till på följande sätt:

  • Känn igen vilka olika fågelarter du observerat under en timme.
  • Räkna antalet individer av respektive fågelart enligt det största antalet som du ser samtidigt. (På detta sätt undviker du att räkna samma individer flera gånger).
  • Anmäl vilka arter du sett och deras maximiantal senast den 30 januari på Birdlifes webbplats. Observationerna kan också anmälas på ett postkort adresserat till BirdLife Finland, Annegatan 29 A 16, 00100 Helsingfors. Eget namn och addressen på observationsplatsen samt tidpunkten för observationerna och antalet observatörer bör också anmälas.

Också i Östra Nyland brukar ornitologer och fågelintresserade delta i evenemanget och olika föreningar och organisationers medlemmar brukar likaså delta. Också vid sidan om evenemanget brukar fågelräkningar årligen utföras - bland annat av Borgånejdens Fågelförening.

Beskyddare för evenemanget är presidentens maka - Jenni Haukio.