Hoppa till huvudinnehåll

Ränteswappar blev stadsdirektör Jakobssons fall

Mikael Jakobsson
Mikael Jakobsson Bild: Roy Fogde jakobstads stadsdirektör

Ränteswapsavtal med banker och brist på förtroende från stadsstyrelsens sida blev stadsdirektör Mikael Jakobsson fall i Jakobstad. Stadsdirektör Mikael Jakobsson gjorde sin sista arbetsdag på fredagen.

Nyheten slog ned som en bomb för en vecka sedan när stadsdirektör Mikael Jakobsson i Jakobstad på en presskonferens med stadsstyrelsens ordförande Peter Boström närvarande, meddelade om sin omedelbara avgång.

Mikael Jakobsson hänvisade närmast till sin stora arbetsbörda under många år som anledning till avhoppet. Mikael Jakobsson sade också att han aldrig hade haft för avsikt att stanna till pensioneringen, han såg livet i tioårs cykler.

Stadsstyrelsen hade förlorat sitt förtroende för Mikael Jakobsson.

Tystnaden kring avhoppet har varit tämligen total under veckan som gått, på torsdagen godkände stadsstyrelsen formellt stadsdirektör Jakobssons avskedsansökan och förlängde avtalet med stadsjurist Anne Ekstrand som stadsdirektörens ersättare.

De speciella omständigheterna kring avhoppet har satt fart på spekulationerna kring de verkliga orsakerna. Ifall en stads- eller kommundirektör inte har styrelsens förtroende blir arbetet i praktiken omöjligt.

Vad är den verkliga orsaken till avhoppet?

Enligt uppgifter till Radio Vega Österbotten går problemet tillbaks till stadsstyrelsemötet 21.2 2011. På stadsstyrelselistan ingår ett ärende där stadsdirektören begär rätt att få teckna så kallade ränteswapsavtal med banker. Ärendet bereds av stadskamrer Marlene Byggmästar.

Det blir ett rungande nej i stadsstyrelsen med rösterna 10-1. Jarmo Ittonen(VF) föreslår förkastande och stöds av stadsstyrelsens ordförande Peter Boström (SFP) och Alf Stenvik (SDP). I omröstningen stöds beredningen bara av Helinä Sipinen ( Pro Jakobstad).

Trots att det blir ett nej i stadsstyrelsen går stadsdirektör Jakobsson enligt de uppgifter Radio Vega Österbotten fått, in för att teckna swapavtal med banker. Avtalen syns inte i boksluten och det hela uppdagas först i november 2014 när bomben briserar.

Stadens dåvarande revisor har inte påpekat saken men efterföljaren har krävt att olika penningderivat av den här typen måste redovisas på ett genomskinligt sätt.

Avtalen har inte till dags dato, enligt uppgift, lett till ekonomiska förluster för staden Jakobstad, tvärtom. Enligt en källa skulle avtalen ha gett inkomster på över 200 000 euro varje år under tre års tid till staden, andra källor förnekar att det handlar om så stora summor men bekräftar att avtalen med bankerna hittills har gett ett plus.

Stadssekreterare Milla Kallioinen bekräftar att stadsstyrelsen i Jakobstad den 7.1 2015 har diskuterat möjligheten att säga upp swapavtalen men det finns inga beslut i ärendet och utredningar är på gång.

Stadsstyrelsemedlemmarna har mer eller eller mindre fått munkavle på sig i den här i frågan. Ulla Hellén (SDP) bekräftar att så är fallet och hon hänvisar till stadsstyrelsens ordförande Peter Boström (SFP) som i sin tur inte är anträffbar.

Enligt uppgifter till Österbottens Tidning var stadsstyrelsen i Jakobstad redo att inleda processen med att säga upp Mikael Jakobsson. I det skedet valde han att i stället avgå självmant.

Vad är en ränteswap

Ränteswappar är ett ekonomiskt begrepp och syftar på ett avtal mellan två parter om att göra betalningar till varandra i framtiden. I avtalet stipuleras vissa villkor och avsikten är att justera den finansiella risken.

Själva ordet swap kommer från engelskan och betyder byte och avtalsparterna byter risker och betalningsströmmar med varandra. (Källa Wikipedia)

Läs också:Jakobsson tecknade derivatavtal i stadens namn

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten