Hoppa till huvudinnehåll

Saudiarabien litar på kungen, oljan och gästarbetarna

Saudiarabiens nya kung
Kung Salman bin Abdul Aziz al-Saud Saudiarabiens nya kung Bild: Lintao Zhang / EPA salman bin abdulaziz

Saudiarabien har mist sin kung och därmed också statschef, regeringschef, högste befälhavare i armén och ledare för nationalförsamlingen. Kung Abdullah blev 90 år gammal.

När landets tidigare regent kung Fahd dog år 2005 utlystes ingen officiell landssorg. Orsak: Det hade uppfattats som hädelse om saudiska flaggor med islams trosbekännelse "Det finns ingen annan Gud än Allah och Muhammed är hans profet" skulle vaja på halv stång. Sannolikt är läget det samma denna gång.

Ny kung blir halvbrodern Salman bin Abdul Aziz al-Saud (f. 1935) som varit kronprins sedan 2012. Den nya kungens hälsa anses vara bräcklig, och han utnämnde omedelbart sin yngre halbroder prins Muqrin, 69, till kronprins. Han är yngste son till grundaren av det moderna Saudiarabien, kung Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud.

sudisk flagga
sudisk flagga Bild: www.varldensflaggor.se saudiarabien

Kung Abdullah bestämde år 2006 att när den siste av Abdul Aziz söner dör ska en ny kung väljas bland hans sonsöner. När makten förflyttas nedåt med en generation blir det första gången i kungarikets historia.

Salman i sin tur har gift sig tre gånger och har fått tio söner och en dotter. Men det finns många andra kandidater att välja emellan när det är dags.

All makt hos kungafamiljen

All politisk makt i Kungadömet Saudiarabien (Al-Mamlaka al-Arabiya as-Saudiya), den Arabiska halvöns stormakt, ligger hos kungafamiljen Al Saud.

Kungahuset bygger sin rätt att styra på rollen som islams väktare. I Saudiarabien, islams urhem, finns muslimernas två heligaste platser Mekka och Medina. Domstolarnas tolkning av sharia, islamisk rätt, präglar domsluten som betecknas som godtyckliga.

Det finns flera tusen prinsar och de dominerar inom näringslivet och sitter på de viktigaste ämbetena. Politiska partier är förbjudna.

Nationalförsamlingen Majlis Al-Shura är endast ett rådgivande organ för kungen och hans ministrar. Landet styrs enligt sharia och saknar parlament.

Den saudiska regimen utövar hård kontroll över landets massmedier. Någon yttrandefrihet kan man inte tala om, vilket fallet med bloggaren Raif Badawi vittnar om. Han har dömts till fängelse och tusen piskrapp för att ha ifrågasatt islams ensamrätt.

Islam är statsreligion och den enda religion som får utövas av saudier. Wahhabismen, en sunnimuslimsk tolkning av islam, är statsideologi och Koranen utgör grund för såväl politisk förvaltning som rättsskipning.

Det officiella prästerskapet har stort inflytande, men en radikal islamisk opposition ifrågasätter prästerskapets och kungens makt.

Väpnade islamister jagas som terrorister - och på den punkten möts Saudiarabiens och USA:s intressen. Saudiarabien har varit ett av de arabländer i regionen som stött de USA-ledda flygattackerna mot jihadistgruppen Islamiska Staten (IS) i Syrien.

USA.s president Barack Obama skyndade sig att beklaga kung Abdullahs bortgång och tacka honom för att han insett betydelsen av goda förbindelser mellan de två länderna. Abdullah prisades också för sitt arbete för att stabilisera läget i Mellanöstern.

Den nya kungen anses vara konservativ

Salman anses vara konservativ och traditionell gällande politiska och sociala reformer.

Abdullah ansågs vara en vän av reformer - åtminstone tvingades han ge efter i mindre frågor under den så kallade Arabvåren 2011. Han antydde exempelvis att kvinnor kanske borde få arbeta i större utsträckning.

Men i fråga om mänskliga rättigheter står Saudiarabien inte högt på västvärldens lista.

Människor avrättas offentligt - antalet verkställda dödsstraff har ökat under de senaste åren. I fjol avrättades 87 personer i Saudiarabien, uppger nyhetsbyrån AFP. Ofta är det fråga om halshuggning.

Dödsstraff kan utdömas för bland annat mord, våldtäkt, smuggling av droger, väpnat rån och homosexuella relationer.

Kvinnor ska leva inom privatsfären

Kvinnor får fortfarande inte köra bil och de ska vara heltäckande klädda i svart när de rör sig ute i samhället. Muslimska kvinnor skall bära abaya, hijab och niqab och sedlighetspolisen övervakar det hela.

Kvinnor står under manligt förmyndarskap. De får inte ha bankkonton utan makens tillåtelse. Deras rättigheter att arbeta, äga och förvalta egendom är kraftigt inskränkt. Gifta kvinnor får inte vittna i domstol utan makens tillåtelse.

saudier på stranden
saudier på stranden Bild: EPA/MIKE NELSON damman

I kommunalvalet 2015 ska kvinnor för första gången kunna nomineras.

Restauranger, även restauranger ägda av västerländska bolag, har två ingångar och åtskilda ytor för ogifta män och familjer. I princip är det helt otillåtet för en kvinna att på egen hand träffa en man utanför släkten.

Kvinnornas traditionella roll är att vara mödrar och sköta hushåll. Det finns dock yrken där kvinnor behövs - till exempel inom vården - eftersom en kvinna inte får vårdas av en manlig läkare och vice versa, förutom i yttersta nödfall.

Kvinnorna utgjorde klart mindre än hälften av befolkningen år 2009; andelen var 45,2 procent mot 54,8 procent för män.

Omkring 80 procent av kvinnorna är läs- och skrivkunniga, men siffran förbättras stadigt. Numera går rejält över 90 procent av alla barn i skolan - även de flesta flickor.

Indisk muslim ber i närheten av Kaaba
Indisk muslim ber i närheten av Kaaba Bild: EPA/ Alaah Badarneh mecca

Olja, pengar och inflytande

Saudiarabiens ekonomi bygger helt på oljan och landet är världens främsta oljeexportör. Omkring 90 procent av exportinkomsterna och nästan lika mycket av statens inkomster kommer från oljeindustrin.

Ungefär en femtedel av jordens kända oljetillgångar finns i Saudiarabien.

Utvinningen sköts av det statliga monopolet Saudi Aramco som är världens största oljebolag. Saudiarabien beräknas också ha runt fyra procent av världens kända naturgasreserver.

Saudiarabien har fått skulden för att oljepriset rasat till den lägsta nivån på över fem år för att det vägrat minska sin produktion trots sjunkande priser.

Saudiarabien är den mäktigaste medlemmen av de muslimska ländernas organisation IKO (Islamiska konferensorganisationen) grundad 1969. Organisationen har 57 medlemmar och sitt högkvarter och sekretariat i Jedda, Saudiarabien.

Gästarbetare behandlas illa

Fram till 1962 var slaveri tillåtet i Saudiarabien. Fortfarande behandlas gästarbetare allt annat än väl. Gästarbetare talar om överlånga arbetsdagar (upp till 18-22 timmar/dygn), beslagtagna pass, begränsad rörelsefrihet, misshandel, väldtäkter och usla löner.

Många asiatiska och afrikanska hushållsarbetare har rapporterats ha begått självmord i Saudiarabien under de senaste åren på grund av misshandel och andra faktorer.

Kritiken mot arbetsförhållandena i landet riktas främst mot det anställningssystem som används, kallat kafeel-programmet. Alla gästarbetare i Saudiarabien måste ha en arbetsgivare som står bakom dem, och systemet ger arbetsgivarna mycket stor kontroll över de anställda.

I takt med att oljepengar har flödat in har saudierna överfört många av de upprätthållande funktionerna på gästarbetare. Saudiarabien skulle de facto kollapsa utan sina miljoner gästarbeterare.

Landets arbetsdepartement bedömer att 67 procent av arbetskraften i dag är utländska medborgare, och inom den privata sektorn är siffran ända upp emot 95 procent av arbetskraften.

De största grupperna av gästarbetare består av indier, filippinier och pakistanier. Det finns också egyptiska, indonesiska, syriska och jemenitiska gästarbetare i landet.

Samtidigt är arbetslösheten relativt hög bland saudier (11 % år 2013). Endast 16,5 procent av kvinnorna arbetade år 2005.

Saudierna åtnjuter sociala förmåner som hör till de mest förmånliga i världen. Ingen statlig inkomstskatt tas ut, trots att skola - även högre utbildning - och hälsovård är avgiftsfri (dock inte för utländska gästarbetare). Det finns även ett omfattande socialförsäkringssystem. Priset på bensin, elektricitet, vatten, gas och flygbiljetter är subventionerat av staten.

Källor:
Exponerat: Gästarbetare behandlade som slavar i Saudiarabien
Landguiden
The Guardian
Al Jazeera:
LO-TCO Biståndsnämnd

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes