Hoppa till huvudinnehåll

"Skuldbergen är bara symptomet"

Orealistiskt låga räntor kan leda till att länder igen börjar skuldsätta sig på ett ansvarslöst sätt, befarar Samlingspartiets Kimmo Sasi. I Obs debatt möter han rikdagsledamoten Annika Lapintie (VF), medborgaraktivisten Markus Drake (Gröna och forskningschefen Anders Ekholm från tankesmedjan Libera.

Enligt Sasi måste ECB:s beslut att köpa euroländers statsobligationer främst ses mot bakgrund den delfationsrisk man befinner sig i just nu. Avigsidan med åtgärderna är att de kan ge fel signal åt de krisdrabbade länderna.

- Målet att öka på likviditeten för att få till stånd en viss inflation är bra. Men orealistiskt låga räntor kan leda till att länderna börjar låna på ett ohållbart sätt, precis som man gjorde år 2010.

Enligt Anders Ekholm hade ECB i rådande läge inga andra alternativ än att gå in för stödköp av statsobligationer. Målet är enligt Ekholm att skapa en så kallad assymetrisk inflation inom euroområdet.

- Inflationen kommer ju att riktas mot länder med bättre konkurrenskraft, närmast Tyskland. På det sättet revalveras Tyskland i förhållande till de övriga euroländera som devalveras. Skuldbergen är bara symptomet, själva viruset som euroområdet lider av är skillnaderna i konkurrenskraft mellan olika länder.

Annika Lapintie håller med om att Tyskland är i en nyckeroll när det kommer till att få ordning på ekonomin i euroområdet.

- Centralbanken har gjort det som behöver göras. Problemet har varit att det tyska tillväxten inte fått en önskad stimulanseffekt på hela Europa.

Viktigt hur pengarna används

Markus Drake välkomnar ECB:s åtgärder, men påpekar att åtgärderna kommer i ett alltför sent skede. Det har också viktigt att fundera på vad stimulanspengarna används till, säger han.

- Det finns ingen politisk riktning för pengarna. Man tänker sig att det är neutralt om pengarna går till motorvägar eller tågtrafik, till vindkraft eller kärnkraft. Men det här är inte neutrala saker.

Läs också:
Grekiskt uppror mot euron