Hoppa till huvudinnehåll

Larsmo beredd att utreda ny kommun

Den gula kommungården i eftermiddagsljus på vårvintern.
Kommunalgården i Larsmo Den gula kommungården i eftermiddagsljus på vårvintern. Bild: YLE/Rolf Granqvist larsmo kommun

Larsmo förkastar förslaget till samgångsavtal i Jaskobstadsregionen. Avtalet bygger på en fusion mellan Larsmo, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Kronoby och Evijärvi och det kan inte verkställas, skriver kommundirektör Gun Kapténs i sin beredning till kommunstyrelsen.

Styrelsen, som hade möte på måndag eftermiddag, beslöt i enligt´het med beredningen att förslaget till samgångsavtal ska förkastas.

Styrelsen ansåg vidare att utredningsarbetet bör fortsätta med den eller de kommuner som har intresse att utveckla en ny gemensam kommun i regionen.

Målsättningen bör vara att konkretisera för- och nackdelar med en fusion, presentera tydliga förvaltningsstrukturer och utarbeta en gemensam vision för den nya kommunen.

Nykarleby å sin sida sade nej till fusionsavtalet förra veckan.

Uppdaterad

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten