Hoppa till huvudinnehåll

Söderkulla i södra Sibbo fortsätter att växa

Nya ARA-bostäder på Tasbyvägen i Söderkulla.
Nya ARA-bostäder på Tasbyvägen i Söderkulla. Bild: Yle/Fredrika Sundén tasbyvägen

Ett bolag vill bygga höghus i Hassellunden, ett annat radhus i Tasträsk. Planeringen av Stenkulla framskrider.

Ett byggbolag är intresserat av att köpa en tomt i Hassellunden. Bolaget planerar att bygga höghus med hyresbostäder och bostadsrättsbostäder. Fler hyresbostäder är mer än välkomna i Sibbo.

Ett annat bolag vill bygga småhus eller radhus i Tasträsk som också hör till Söderkulla. Två andra tomter i samma område reserveras.

Söderkulla växer västerut

Sibbo kommun gör också upp en detaljplan för Stenkulla. Det handlar om områden som kommunen äger i Massby och Kallbäck byar.

Det här är ett led i Sibbos strävan att skapa nya bostadsområden nära nuvarande servicecentra. Det här är en plan för hur Söderkulla ska byggas ut västerut, mot Massbyhållet.

Området planeras för 400 till 500 nya invånare. Där ska byggas både höghus och småhus. På området planeras tolv småhustomter på ungefär 800 kvadratmeter. Där planeras också ett rekreationsområde.

Markanvändningssektionen i Sibbo tar ställning till tomtköp och detaljplaneändring på sitt möte på onsdag.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland