Hoppa till huvudinnehåll

Korsholm omvalde och höll kvar mötesarvoden

Smedsby
Smedsby Bild: YLE/Sofi Nordmyr korsholms kommun

Kvinnoförbundet ville visa solidaritet med kommunens anställda och sänka mötesarvoden. Förslaget röstades ner i fullmäktige i Korsholm på måndag kväll.

I Korsholm får de förtroendevalda arvoden enligt tidigare. Det blev ingen justering av arvodesstadgan. Fullmäktige diskuterade ärendet på måndag kväll och beslöt fortsätta på samma linje som tidigare.

Ulla-Maj Sahlin (SFP) föreslog att mötesarvodena ska sänkas i enlighet med den beredning som kommundirektör Rurik Ahlberg hade gjort för kommunstyrelsens möte den 19 januari.

Kommunstyrelsen gick då enhälligt in för att inte sänka några arvoden.

Ville visa solidaritet

Det förslag som diskuterades på kommunfullmäktiges möte var att sänka arvodet för de förtroendevalda med 10 procent och gå in för att höja ordförandenas arvoden med 50 procent i stället för 100 procent, som styrelsen föreslår.

Sahlins förslag fick understöd, men förlorade i omröstningen med rösterna 31-12. Det betyder att arvodena blir kvar som förr.

Tanken som låg som grund för Kvinnoförbundet, som föreslog arvodessänkning, var att de förtroendevalda på så sätt skulle visa solidaritet då personalen pressas i ekonomiskt trängda tider.

Alla fick förnyat förtroende

Det blev inga ändringar när korsholmsfullmäktige valde presidier för kommunstyrelsen och fullmäktige.

Samtliga ordföranden och viceordföranden fick förnyat förtroende.

Det betyder att Carola Lithén (SFP) fortsätter som fullmäktiges ordförande, Lars-Erik Gästgivars (SFP) som första viceordförande, Marcus Beijar (SFP) som andra viceordförande och Jane Trygg-Kaipiainen (MSK) som tredje viceordförande i fullmäktige.

I kommunstyrelsen återvaldes Michael Luther (SFP) som ordförande, Stig Beijar (SFP) som första viceordförande och Lena Gammelgård (SFP) som andra viceordförande.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten