Hoppa till huvudinnehåll

Miljonregn uteblir denna vår?

Stockmann
Stockmann Bild: YLE/Antti Lempiäinen stockmann

Finlandssvenska fonder och stiftelser äger stora delar av Stockmann. I många år har de fått goda dividender, men nu hotar dividendströmmen sina.

Finlandssvenska stiftelser har köpt aktier i Stockmann redan länge. Bland ägarna återfinns såväl bönder som teatervänner. Amos Andersson var en storägare av Stockmann.

– Amos Andersson ägde Stockmann-aktier och då började många andra följa efter och köpa aktier i Stockmann. Det är den vägen som Stockmann har fått ett stort finlandssvenskt ägarskap, säger Markku Kuisma professor i historia vid Helsingfors universitet.

Trogna ägare

De finlandssvenska stiftelserna har troget hållit kvar sina aktier i Stockmann, även när värdet har sjunkit.

– Ägarna har varit nöjda, tror jag. Stockmann har betalat en god dividend och den är viktig för fonder, säger Kuisma som har skrivit en historik över Stockmann.

På 2010-talet har Stockmann fortsatt betala ut en generös dividend.

2010 0,82 euro/aktie
2011 0,50 euro/aktie
2012 0,60 euro/aktie
2013 0,40 euro/aktie

Bolagets mål är att betala ut minst hälften av vinsten som dividend. Den politiken har bolaget hållit fast vid. År 2011 betalade bolaget ut en dividend som till och med var större än vinsten.

Ingen dividend att vänta

Nu gör Stockmann förlust och dividendströmmarna sinar. Ingen analytiker som följer med Stockmann tror att bolaget betalar ut en dividend i vår.

– Att betala ut dividender och göra förlust är inte vettigt eftersom Stockmann har en skuldbörda på 800 miljoner euro, säger Mikael Rautanen analytiker på Inderes.

Folkhälsan avvaktar

För ägarna kan det vara ett bekymmer. Folkhälsan är bolagets åttonde största ägare med över 1,5 miljoner aktier.

Stefan Mutanen, vd Folkhälsan
Folkhälsan följer noggrannt med Stockmann, säger Stefan Mutanen verkställande direktör på Folkhälsan. Stefan Mutanen, vd Folkhälsan Bild: YLE/Antti Lempiäinen stefan mutanen
Dessutom får Folkhälsan en tredjedel av avkastningen från Inez och Julius Polins stiftelse som äger en miljon Stockmann-aktier. Folkhälsan har fått omkring 4,5 miljoner euro i dividender från Stockmann på 2010-talet.

– Det är klart att vi noggrant följer med Stockmann. Dividender är viktiga för vår verksamhet, säger Stefan Mutanen verkställande direktör på Folkhälsan.

Dividenderna används bland annat till forskning. Några nedskärningar kommer inte som en följd av den uteblivna dividenden.

– Andra placeringar har gått bättre, medan Stockmann har haft problem. Men nu är det upp till bevis att de åtgärder som Stockmann har vidtagit bär frukt.

Aktien har rasat

Värdet på Stockmanns aktie har rasat från närmare 30 euro vid slutet av 2010 till något under sju euro.

– Att värdet varierar kan vi leva med, men dividenden är viktig för oss, säger Mutanen.

Folkhälsan är en av de få storägare som vill och kan uttala sig om Stockmann.
De flesta andra storägares verkställande direktörer sitter i Stockmanns styrelse. Då är det känsligt att kommentera till exempel dividendutbetalningen, eftersom de har insiderinformation.

Dubbla roller

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) har över 5,4 miljoner aktier i Stockmann, vilka har gett över 12 miljoner euro på 2010-talet. SLS:s verkställande direktör Dag Wallgren sitter även i Stockmanns styrelse och vill inte kommentera enskilda aktieinnehav.

Konstsamfundet har över 6,7 miljoner aktier i Stockmann, vilka har gett över 15 miljoner i dividendintäkter under 2010-talet.
Kaj-Gustaf Bergh är verkställande direktör för Konstsamfundet och styrelseordförande för Stockmann. I höstas var han även en kort tid ställföreträdande verkställande direktör för Stockmann, efter att den långvarige verkställande direktören Hannu Penttilä gick i pension tidigare än väntat.

– För Konstsamfundet är den dividend vi får från Stockmann viktig och den har betydelse för vår verksamhet, säger Kaj-Gustaf Bergh.

Kaj-Gustaf Bergh vill inte uttala sig desto mer om Stockmanns dividend eftersom han har en dubbelroll. Han är styrelseordförande för Stockmann och vd för en stor ägare. På frågan hur det kommer sig att han fått en dubbelroll säger han att det var bolagsstämman som valde honom. En bolagsstämma där Konstsamfundet har 15 procent av rösterna.
Erfarenhet från stiftelserna väger tungt. Åbo Akademis stiftelses förre skattemästare Kjell Sundström började ifjol som strategidirektör på Stockmann. Han är också styrelsemedlem.

150 år ger inga garantier

Stockmann är ett av de äldsta bolagen på Helsingforsbörsen.
Historiker Markku Kuisma säger att den nuvarande krisen påminner om läget på 1930-talet. Då hade bolaget gjort sin största investering genom att bygga varuhuset i Helsingfors centrum. Det ekonomiska läget var dåligt och bolaget hade stora skulder.
– Då kom depressionen och bolaget var nära att gå i konkurs. Bolaget klarade sig, därför kan man tro att det går vägen även nu. Men historien ger inga garantier, säger Markku Kuisma.

Läs mera:
Stockmann-knäar

Digitaliseringen-överraskade-stockmann

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle