Hoppa till huvudinnehåll

Ministeriet: Inte klart att Hangö-Hyvingebanan elektrifieras

En karta över hur elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan skulle se ut på Hangö udd.
Det har gjorts nödvändiga utredningar för att elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan ska kunna bli verklighet. En karta över hur elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan skulle se ut på Hangö udd. Bild: yle/Petra Thilman karta över hur elektrifieringen av hangö-hyvingenbanan kunde se ut

Det är inte alls säkert att Hangö-Hyvingebanan elektrifieras inom en rimlig tid. Mikael Nyberg, enhetschef på Kommunikationsministeriet, säger att trafikmängden på banavsnittet inte är tillräckligt stor.

I måndags (26.1) föreslog finansminister Antti Rinne (SDP) tio miljoner euro i regeringens tilläggsbudget för utveckling av Hangö - Hyvingebanan.

På politiskt håll hann man redan glädja sig åt beslutet och lämpligt inför riksdagsvalet påminna om engagemanget i frågan.

Men enhetschef Mikael Nyberg vid Kommunikationsministeriet rekommenderar att västnylänningarna har is i magen tills finansieringen för hela projektet är säkrad.

- Vi på Kommunikationsministeriet anser att hela finansieringen borde vara garanterad innan man börjar elektrifiera ett banavsnitt. Det går inte att elektrifiera ett banavsnitt till en del, utan hela banavsnittet måste elektrifieras med en gång.

Oklar finansiering illa

Det är ingen nytta att påbörja ett projekt som sedan inte blir färdigt, säger Nyberg.

Att grundförbättra ett banavsnitt genom att ta bort enskilda plankorsningar och att elektrifiera ett banavsnitt är två helt skilda saker, säger han.

- Det är ett ganska dåligt sätt att finansiera sådana här elektrifieringsprojekt droppvis.

Elektrifieringsprojektet slukar ungefär 50 miljoner euro, bedömer Nyberg.

Saarinen tror på elektrifiering

Socialdemokratiska riksdagsmannen Matti Saarinen från Lojo är däremot helt säker på att Hangö-Hyvingebanan nu kommer att elektrifieras.

- Projektet har i och med tilläggsanslaget en tredjedel av finansieringen klar.

Han säger att banavsnittet torde vara elektrifierat ungefär tre år från det att arbetena påbörjas.

Matti Saarinen säger att de extra pengarna för Hangö-Hyvingebanan troligtvis spikas inom loppet av tre till fyra veckor.

- Ganska snabbt fattas beslutet om tilläggsanslaget, säger Saarinen.

Optimism inom Handelskammaren

Västra Nylands Handelskammare har i åratal förespråkat en elektrifiering av Hangö-Hyvingebanan.

Handelskammarens verkställande direktör Eero Hettula tror att elektrifieringen äntligen blir verklighet.

- Om det beviljas pengar i tilläggsbudgeten, då blir det verklighet.

Hettula säger att industrin i regionen behöver elektrifieringen.

- Det är väldigt viktigt att vi får våra hamnar kopplade till hela Finlands nätverk. Det gör större transporter möjliga via järnvägen, säger han.

Också flera flytande transporter blir då möjliga via järnväg, säger Hettula.

- Elektrifieringen betyder också billigare transporter.

Persontrafiken gynnas också

Hettula tror att en elektrifiering av Hangö-Hyvingebanan kan medföra nyetableringar till Västnyland.

- Då har företagen bättre kontakter till järnvägsnätet i hela landet.

Handelskammarens vd tror också att persontrafiken kan bli smidigare.

- Det är möjligt att något eller några eltåg går direkt från Hangö till Helsingfors. Det möjliggör också persontrafik mot Lojo och Hyvinge, säger han.

Läs också