Hoppa till huvudinnehåll

Trångt på p-platserna i Östermalm

parkerade bilar
parkerade bilar Bild: Yle/Erica Vasama robin hood borgå

De som handlar i affärer på olika håll i Östermalm i Borgå får trängas på parkeringsplatserna med hundratals andra kunder. Både Mikrokulma samt Lidl och Robin Hood har underdimensionerade parkeringsplatser.

- Inför helger och då vi ordnar jippon är vi i blåsten - då är platserna alltför få.

Det säger Peter Fredriksson vid Mikrokulma. Han har varit företagare i Borgå i över 30 år och jobbar numera deltid vid sitt gamla företag. Han har sett företaget växa från den lilla affären som startade år 1988 till den nuvarande enheten vid Lovisavägen i Borgå.

Affär
Affär Bild: Yle/Erica Vasama mikrokulma i borgå

Park kan inte bli parkering

Redan för fyra år sedan uttryckte Mikrokulma sitt intresse om att köpa eller hyra stadens skogsområde invid tomten på Östermalm i Borgå. Mikrokulma var i behov av flera parkeringsplatser men den nuvarande tomten är fullbyggd.

Då blev det ett nej av stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula, som företagets representanter ville ta en pratstund med.

Stadsplaneringschef Eero Löytönen från Borgå stad minns inte att Mikrokulma skulle ha kontaktat planläggningen i frågan, men han ser inte att företagets dröm går i uppfyllelse inom närmaste framtid.

- Stadsplanen borde ändras om en park ska göras om till parkeringsområde för ett företag.

Parkområdet angränsar till ett bostadsområde och Löytönen påpekar att invånarna säkert skulle ha något att invända.

- Är det rätt plats för ett parkområde eller inte, det finns det säkert många åsikter om, säger Peter Fredriksson. Idag är det en igenvuxen skog.

För bra kommers

Mikrokulma använder alla sina kvadratmetrar men har enligt Peter Fredriksson åtminstone inte nu några planer på att flytta till en större tomt.

- Om parkeringsplatserna är för få borde man försöka hitta en lösning med hjälp av stadsplanering, säger Eero Löytönen vid Borgå stad. Men om parkeringsplatserna är för få och utrymmet inte räcker till, borde företaget fundera på om tomten är den rätta för verksamheten.

Både Mikrokulma och fastigheten där Lidl och Robin Hood finns har tillräckligt med parkeringsplatser, men bara enligt stadsplanen. Det går helt enkelt för bra för affärerna – bättre än man räknade med i planeringsskedet.

Mataffär
Mataffär Bild: Yle/Erica Vasama mataffär i borgå
Då planerna godkändes och fastigheterna byggdes visste man inte att det skulle bli alltför fullt, berättar Löytönen. Så gott som alla kunder kommer med egen bil. Affärerna på området har ändå inte kontaktat Borgå stad i parkeringsfrågan.

Kesko får fler parkeringsplatser

Kesko har stora planer för tomten där nuvarande K-Supermarketen står. De äldsta delarna av den nuvarande byggnaden på Montörsvägen 1 är från 1982 och hela rasket ska rivas. Företaget har köpt en oanvänd tomt intill och planerar att bygga en större dagligvaruaffär med cirka 330 bilplatser.

I den förnyade detaljplanen har staden gått Keskos önskemål tillmötes: byggrätten på tomten har minskats avsevärt till förmån för parkeringsutrymme. Tomterna där Mikrokulma samt Lidl och Robin Hood står har däremot inga möjligheter till fler parkeringsrutor för kunderna.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland