Hoppa till huvudinnehåll

Bättre information till fastighetsägare i Raseborg

I Kila i Karis sköter staden Raseborg om att trottoarerna är putsade.
I Kila i Karis sköter staden Raseborg om att trottoarerna är putsade. I Kila i Karis sköter staden Raseborg om att trottoarerna är putsade. Bild: YLE / Robin Lindberg trottoar

Fastighetsägarna i Raseborg ska få bättre information om skötseln av gång- och cykelbanor. Det beslöt samhällstekniska nämnden på sitt senaste möte.

Staden har fått flera förfrågningar om arbetsfördelningen mellan staden, entreprenörerna och fastighetsägarna när det gäller gång- och cykelbanor. För att undvika olyckor speciellt vintertid är det viktigt att ansvarsfördelningen är tydlig.

Det ska finnas tydliga och klara kartor på stadens hemsida. Staden ska också hålla diskussionsmöten för invånarna där de får komma med synpunkter.

– De ska också få information om vad som är stadens roll, vad som är fastighetsägarens roll och vad som är entreprenörens roll, säger samhällstekniska nämndens ordförande Werner Orre (SFP).

Staden ska också informera genom en tidningsannons på hösten och genom att skicka brev till fastighetsägarna.

Läs också