Hoppa till huvudinnehåll

Tvist om fritidshusbygge i Pargas avgjordes

Takstolar
Det är NTM-centralen som ska bevilja undantagstillstånd, inte staden, anser Högsta förvaltningsdomstolen. Takstolar Bild: Yle/Mikael Kokkola mjk

Miljönämnden i Pargas hade inte tillstånd att bevilja ett undantagslov för ett fritidshusbygge i Korpo. Det anser Högsta förvaltningsdomstolen, som har upphävt miljönämndens beslut.

Det är Närings,- trafik- och miljöcentralen som ska bevilja undantagstillstånd, inte staden, anser domstolen.

Tvisten fick sin början 2012, då nämnden beviljade ett undantagslov för bygget av en fritidsbostad, en bastu och ett förråd. Det här ingick i ett större byggprojekt, som innefattade två fritidshus, bastun och förrådet.

Ett dödsbo besvärade sig över miljönämndens beslut. Frågan behandlades i Åbo förvaltningsdomstol, som upphävde miljönämndens beslut. Då beslöt de som ansökt om undantagslovet att besvära sig till Högsta förvaltningsdomstolen, som alltså nu tog ställning till fallet.

Området i fråga var inte planlagt. Enligt markanvändnings- och bygglovslagen kan en kommun inte bevilja ett undantagslov för nybygge på ett strandområde som inte har en plan som är i kraft, om det inte är fråga om utbyggnad eller ersättande av ett befintligt bostadshus. De här kraven uppfylldes inte, anser Högsta förvaltningsdomstolen. Därför är det NTM-centralen som ska bevilja undantagstillståndet, inte kommunen.

Vidare konstaterar domstolen att trots att Pargas stadsfullmäktige godkände strandgeneralplanen för Korpo i december 2014, så har det ingen betydelse eftersom planen inte har vunnit laga kraft gällandet det här ärendet.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland