Hoppa till huvudinnehåll

Borgå tycker att metropollagen är halvfärdig

Hus vid Borgå å
Hus vid Borgå å Bild: Yle/Madeleine Boström grå

Förhastat och problematiskt. Så låter Borgås ställningstagande till lagförslaget om en metropolförvaltning.

Fredrick Von Schoultz på Elanto tomten.
Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz. Fredrick Von Schoultz på Elanto tomten. Bild: Yle/Katja Mättö elanto tomten
Finansministeriet har bett de berörda kommunerna ge utlåtanden om lagförslaget. Borgå stadsfullmäktige behandlade ärendet i onsdags, och stadsstyrelsen fattar det slutliga beslutet om stadens utlåtande på måndag.

– Förslaget bygger på en tung och rörig förvaltningsmodell. Kostnadseffekterna för de enskilda kommunerna har inte alls uppskattats, fastän kostnaderna kommer att öka, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

– Beslutsfattandet skulle ligga längre bort från invånarna, och kommunerna blir av med en betydlig beslutanderätt vad gäller utvecklingen av det egna området.

”Kommunernas uppgifter borde minskas”

von Schoultz säger att målen med metropolförvaltningen skulle uppnås lättare genom att utveckla samarbetet mellan de nuvarande aktörerna. Förvaltningen måste bli enklare, och kommunernas uppgifter minskas.

Utgående från lagförslaget kan man se att kostnaderna kommer att stiga särskilt i kommuner som Borgå – som inte hör till samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) och samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM).

– Innan vi fattar beslut om lagförslaget måste kostnadseffekterna utredas för de enskilda kommunerna, säger von Schoultz.

Oklart vad Nylands förbund ska göra

I förslaget är dessutom arbetsfördelningen mellan Nylands förbund och metropolförvaltningen oklar, delvis överlappande och oändamålsenlig.

De som går med i metropolförvaltningen måste betala för att höra både dit och till Nylands förbund.

– Om Borgå och Lojo ansluter sig till metropolförvaltningen kommer 95 procent av invånarna i Nyland att höra dit. Vi måste göra en ny bedömning kring vilka uppgifter Nylands förbund har och räkna om hur mycket kommunerna ska betala.

Beslutsfattandet ska ske nära invånarna

Enligt lagförslaget kan man bestämma att metropolplanen ersätter generalplanen. von Schoultz är kritisk till det här också.

– Det skulle innebära en stor inskränkning i kommunernas egen förvaltning, och försvårar en planmässig utveckling av kommunen. Metropolplanen borde bara innehålla allmänna riktlinjer. Generalplanen och delgeneralplanen borde kommunerna ha hand om för att se till att beslutsfattandet sker nära invånarna.

– Det som är bra i lagförslaget är att trafiksystemet och kollektivtrafiken planeras som del av en vidare regional helhet.

Borgå har ännu inte tagit ställning till huruvida staden borde höra till metropolen eller inte.

Läs också:
Tummen ned i Sibbo för byråkratisk metropol