Hoppa till huvudinnehåll

Morgonjobb i Ingå hamnar stör fritidsboende

Inkoo Shippings hamn i Ingå
Inkoo Shippings hamn i Ingå Inkoo Shippings hamn i Ingå Bild: YLE/Malin Lindholm hamnen i ingå

Arbetstiderna i hamnarna i Ingå ledde till diskussion i Ingå miljö- och byggnadsnämnd på tisdagen. Fortum Power and Heat skulle vilja lasta och lossa mellan klockan 6 och 22 såsom Inkoo Shipping gör, men nämnden tycker att klockan 7-22 är bättre.

Nämnden gav på tisdagen sitt utlåtande om Fortum Power and Heats miljötillståndsansökan till regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Inkoo Shippings miljötillstånd tillåter att de arbetar mellan klockan 6 och 22. Fortum Power and Heat skulle också vilja att företagets tid för lastning och lossning i hamnen ändras till 6-22.

Men Ingå miljö- och byggnadsnämnd anser att arbetstiderna i hamnarna kunde vara 7-22 med tanke på fritidsbebyggelsen.

Ingen övergångstid

Nämnden vill också ha några andra förändringar. Nämnden vill ha ett krav att bygga ljuddämpare framför luftintaget till friskluftfläktarna.

Hjälppannornas luftutsläpp ska regleras. Nämnden går inte med på en övergångstid utan vill att de nya hårdare kraven träder i kraft med miljötillståndet.

Tankbil är inte hållbar lösning

Avloppsvattnet från de sociala rummen och hamnen bör anslutas till Ingå kommuns reningsverk, anser miljö- och byggnadsnämnden. Nu körs avloppsvattnet med tankbil och det är inte enligt nämnden en hållbar lösning om man försöker locka ny verksamhet. Kraftverkets avloppsreningsverk stängde i april i fjol.

Nämnden poängterar också att Fortum Power and Heats ansökan saknar en redogörelse för vattenreningsverket.

Elproduktionen vid Fortums kolkraftverk i Joddböle i Ingå lades ner i februari i fjol. Bolaget vill nu satsa på att utveckla kraftverksområdet i Joddböle och hyra ut lokaler. Det finns också planer på att göra kraftverksområdet till ett stort produktlager.

Kraftverksområdet i Joddböle kunde bli stort produktlager

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland