Hoppa till huvudinnehåll

Samojeden Djibikoff kom till Donners Hyvinge från den sibiriska tundran

En sommar i slutet av 1920-talet fick språkforskaren, antropologen, upptäcktsresanden och den politiskt aktive Kai Donner en ung samojed från Sibirien hem till sin gård Ahdenkallio i Hyvinge. Djibikoff som han kallades, hjälpte Donner, ”samojedernas Lönnrot”, i hans arbete på en samojedisk ordbok.

Fåglar plöjer fram i v-formation högt uppe under det Sibiriska himlavalvet. På flodbanken skäller en hund. I aktern på en båt med roddare, siktar en jägare på fåglarna. På motsatta strandbanken står en kåta och en liten bur.

Ända från barnsben hade Kai Donner hört sin fars, språkforskaren Otto Donners och andras berättelser om upptäcktsresor till Asien. Kai var lite på tjugo när han själv äntligen kom iväg till Sibirien för att studera de finsk-ugriska språken. Forskningsresor dit gjorde han åren 1911-1914. Invirad i en samojedpäls tog han sig fram över den Sibiriska tundran och taigan i ända ner till – 50 graders kyla. Från floden Taz i riktning mot Ob färdades Donner över obebodda vidder där inte bara kylan utan också svältdöden hela tiden var närvarande. I de Sajanska bergstrakterna mötte han de sista kamasserna, vars språk och kultur han också dokumenterade.

Ulla Simbergs berättelse om Kai Donners gäst skriven på tavlans baksida
Ulla Simbergs text bak på Djibikoffs teckning Ulla Simbergs berättelse om Kai Donners gäst skriven på tavlans baksida Bild: Yle/Barbro Ahlstedt ulla simberg

Under sin vistelse i Finland lämnade samojeden Djibikoff efter sig inte endast ord, utan också några teckningar. De är i dag bland annat i Mette Junnelius och Joakim Donners ägo. Mette är dotter till Ulla Simberg, som i sin tur är ett av Kai Donners och Margareta von Bonsdorffs sex barn. Barnaskaran heter i ordningsföljd: Kristina Donner – som dog som tioåring, Birgitta von Bonsdorff, Kai Otto Donner, Ulla Simberg, Joakim Donner och Jörn Donner. Det näst äldsta barnet Birgitta var femton och det yngsta, Jörn var två år när Kai dog 1935 till följd av sina sibiriska vedermödor.

Böcker om Kai Donners resor
Böcker om Kai Donners resor Bild: Yle/Barbro Ahlstedt juha jantunen
I wikipedias artikel om Kai Donner nämns endast sönerna. Två av dem, dvs. Joakim och Jörn har dokumenterat sin fars arbete och liv i varsin bok.

I Nationalmuseet i Helsingfors, på Kulturernas museum, visas utställningen På äventyr i Sibirien ännu några dagar, fram till och med 1 februari 2015. Utställningen visar fotografier tagna av Donner och lite föremål. År 2014 hade det förflutit hundra år sedan Kai Donner företog sina forskningsresor till Sibirien i början av 1900-talet.

Samojedfamilj med mormor 1912
Napasel Ed. Samojedfamilj med mormor. Tym-floden 1912. Samojedfamilj med mormor 1912 Bild: Kai Donner, Museiverket samojeder

Siperian samojedien keskuudessa 16 avsnitt