Hoppa till huvudinnehåll

"Inget nytt motiverar att viken öppnas"

delgeneralplanen för ålön
2007 blev det ett nej från Miljötillståndsverket då Pargas Vatten ansökte om att öppna bassängen. delgeneralplanen för ålön Bild: Yle/Johanna Ventus delgeneralplan för ålön

När Pargas Vatten ville öppna sötvattenbassängen på Ålön sa miljömyndigheterna nej. Nu höjs röster om att göra ett nytt försök men enligt Naturvårdsföreningen i Pargas har ingen ny information som motiverar att viken skulle öppnas kommit fram.

Förbindelsen till havet stängdes 1968 då Pargas Vatten började använda sötvattenbassängen på Ålön. Då markägarna överlät bassängen till Pargas Vatten gjorde de det mot löftet att bassängen den dag den inte längre behövs skulle öppnas och återställas till Havsvik. Den dagen är nu här i och med att Pargas vid årsskiftet bytte vattenleverantör från Pargas Vatten till Åbonejdens Vatten (TSV) och numera får sitt vatten från Virttaa ås.

Ingen ny information motiverar att viken öppnas

Redan år 2001 sökte Pargas Vatten om att få öppna viken men efter en lång process blev det år 2007 ett nej från Västra Finlands Miljötillståndsverk. I motiveringen hänvisar man till att bassängen ingår i Natura 2000-området. Enligt miljötillsynsverket skulle en öppning av insjön försvåra häckningen för bland annat småfläckig sumphöna och brun kärrhök.

Pargas naturvårdsföreningen stödde beslutet då det begav sig och enligt Oili Pyysalo, tidigare ordförande i föreningen, står man fast vid att sötvattenbassängen inte ska öppnas.

- Det har inte kommit någon ny information som motiverar att vår åsikt skulle ändras. Görs det nya utredningar tar vi givetvis ställning till frågan igen, säger Pyysalo.

Virttaa-projektet aktualiserar frågan om vikens framtid

Frågan om sötvattenbassängens framtid har aktualiserats igen i och med att Virttaa-projektet är i hamn och röster har höjts om att en ny ansökan om att öppna viken borde lämnats in. Oili Pyysalo säger att hon förstår att de som bor i området vill lyfta fram frågan nu när sötvattenbassängen på Ålön spelat ut sin roll när det gäller Pargasbornas drickvatten men hon tror ändå inte att det lönar sig att lämna in en ny ansökan.

- Som sagt, läget är det samma som då man senast sökte om att få öppna viken och det har inte kommit in någon ny information. Jag tror inte det lyckas, säger Pyysalo.

Ett av argumenten för att återställa den ursprungliga havsviken är att säkerställa vattenkvaliteten. Också Pyysalo betonar att det är viktigt att förbättra vattenkvaliteten men tror inte att lösningen är så enkel som att öppna bassängen.

- Största problemet i dag är näringsämnen från åkrar som i åratal har runnit ner i bassängen. Viken är i mycket dåligt skick och jag är tveksam till om det blir bättre om den öppnas.

- Det handlar inte bara om fåglarnas häckning, det finns också andra risker med att öppna viken. Vi kan inte förutspå hur viken påverkas det kan också gå så att vattenkvaliteten blir sämre, säger Pyysalo och påminner om att många av de som bor längs stränderna motsatte sig att viken skulle öppnas senast det var aktuellt.

Däremot anser Olili Pyysalo att det är viktigt att skötseln av viken fortsätter även efter att Pargas Vatten avvecklar sin verksamhet. Utan skötsel kommer viken att snart att växa igen.

- Men det är en politisk fråga som inte faller på vårt bord, säger Pyysalo.

Läs också:

Kampen för sötvattenbassängen fortsätter
Carla: Smakar det så kostar det
Framtid oviss för sötvattensbassängen på Ålön

Läs också