Hoppa till huvudinnehåll

Kampen för sötvattenbassängen fortsätter

sysilaxviken i Pargas
Miljötillståndsverk sa nej när Pargas Vatten ansökte om att få öppna sötvattenbassängen på Ålön. sysilaxviken i Pargas Bild: Yle/Johanna Ventus vatten. is. strand

I Pargas är det nya vattenröret nu invigt och Virttaa-projekten är i hamn. Samtidigt fortsätter kampen för att öppna sötvattenbassängen på Ålön.

I början av januari bytte Pargas vattenleverantör från Pargas Vatten till Åbonejdens Vatten (TSV) och det rinner nu konstgjort grundvatten från Virttaa ås i Pargasbornas kranar. På torsdag invigdes den nya vattenledningen från S:t Karins till Pargas. Representanter från Åbonejdens Vatten och Pargas stad var på plats vid tryckhöjningsstationen i Muddais för att fira att projektet nu är i hamn.

- Jag är övertygad om att Pargasborna i det långa loppet kommer att vara nöjda med resultatet, sa stadsdirektör Folke Öhman när han tillsammans med Åbonejdens Vattens styrelseordförande Jonas Heikkilä klippte av det blåvita bandet och invigde röret.

Invigningen av vattenröret sätter punkt för en långkörare i Pargas men en fråga kvarstår, vad kommer att hända med sötvattenbassängen på Ålön?

Miljötillståndsverket sa nej

När markägare i tiden överlät bassängen till Pargas Vatten skedde det mot löftet att bassängen den dag den inte längre behövs skulle öppnas och återställas till en havsvik. Redan år 2001 ansökte Pargas Vatten om att få öppna bassängen men från Västra Finlands miljötillståndsverk blev det ett nej.
I motiveringen hänvisar man till att en del av bassängen ingår i Natura-2000.

Vattenverket i sötvattenbassängen finns en tid framöver kvar i beredskap men kommer inom kort att köras ner. Eftersom staden inte längre har behov av sötvattenbassängen är oron för vad som kommer hända med skötseln av bassängen stor bland de som bor i området. I fjol höst bildades därför Ålö naturvårdsförening vars främsta mål är att säkerställa vattenkvaliteten i bassängen genom att återställa den ursprungliga havsviken. Föreningen vädjar nu till den politiska ledningen i staden att lyfta frågan och kämpa för att bassängen ska öppnas.

På plats under invigningen av det nya vattenröret var Samlingspartiets Markku Orell som säger sig vara positivt inställd till att öppna bassängen.

- Personligen tycker jag det skulle vara logiskt att återställa bassängen till dess ursprungliga skick så som den var innan man började använda den som sötvattenbassäng, säger Orell.

Pargas stadsjurist Monica Avellan som tidigare var vd för Pargas Vatten är mer skeptisk. Hon var med när de fick avslag på sin ansökan från 2007 och tror inte det lönar sig att försöka igen.

- Läget är oförändrat. Visst kan man försöka men jag ser ingen möjlighet till framgång, säger Avellan och tillägger.

- Jag vill understryka att en stor del av dem som bor längs stränderna motsatte sig att bassängen skulle öppnas och åter bli en havsvik. Det var ingalunda alla som önskade att bassängen skulle öppnas utan det fanns ett stort motstånd.

Nytt försök på gång

Miljönämndens ordförande Andreas Johansson (SFP) i sin tur tycker att man inte ska ge upp så lätt

- Kan inte säga om jag är optimist eller realist men jag tycker att vi åtminstone måste försöka en gång till, säger Johansson som tycker det enda rätta är att bassängen öppnas.

- Ur en samhällsmoralisk synpunkt borde bassängen öppnas då det var samhället som i tiderna stängde den. Jag tror också att det är bättre både naturvårdsmässigt och ekonomiskt att öppna bassängen. Om den inte öppnas, ska den skötas och det kostar pengar, säger Johansson.

Är det något man jobbar för från politiskt håll?

- Det gör vi. Vi jobbat just nu i det tysta för att se vilka möjligheter det finns och hur vi på bästa sätt ska jobba för det här. Det är helt klart att det från politiker finns en vilja att öppna upp sötvattenbassängen, säger Johansson.

Läs också:
Carla: Smakar det så kostar det
Framtid oviss för sötvattensbassängen på Ålön

Läs också