Hoppa till huvudinnehåll

Rörläckage i Borgå är sällsynta

Rörbrott på fjärvärmerör.
Ari Raunio är chef för värme och produktion vid Borgå Energi. Rörbrott på fjärvärmerör. ari raunio

Trots ett pinfärskt rörbrott på fjärrvärmenätet i centrum av Borgå är det inget som sker väldigt ofta. Det här intygar Ari Raunio, chef för värme och produktion vid Borgå Energi.

Ett rör
Det tar ännu några dagar innan gångbanan vid Mannerheimgatan är brukbar igen. Ett rör Bild: Yle/Mikael Kokkola mjk

Trottoaren på Mannerheimgatan i centrum av Borgå är avspärrad. Det som har varit en stump gångbana vid Mannerheimgatan är nu ett djupt dike. Längst nere löper ett stort svart fjärrvärmerör.

För två veckor sedan upptäcktes en läcka. Reparationerna är nu klara, och inom några dagar är trottoaren användbar igen.

– Våra fjärrvärmerör i Borgå mår ganska bra, säger Raunio. Vi har relativt sällan läckor som skulle påverka våra kunder. Större läckage, som den här, inträffar i snitt en till tre gånger per år.

Rören längs med Mannerheimgatan hör till de äldre i fjärrvärmenätet. De är från 1970-talet. Allt som allt finns det omkring 145 kilometer med fjärrvärmerör i Borgå.

– Vi sanerar och reparerar året runt och följer ständigt med läget, säger Raunio.

Till fjärrvärmenätet i Borgå hör cirka 1 800 anslutningar, som ger varmt vatten och värme åt uppskattningsvis 30 000 invånare.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland