Hoppa till huvudinnehåll

Skapa det liv du egentligen vill leva

Ari och Mona Riabacke är filosofie doktorer i risk- och beslutsanalys
Ari och Mona Riabacke är filosofie doktorer i risk- och beslutsanalys Bild: Riabacke & co mona riabacke

Det gifta paret Ari och Mona Riabacke är båda filosofie doktorer i risk- och beslutsanalys och författare till boken Beslutspyramiden – stegen till klokare beslut. I veckan besökte de Finland för att dela med sig av sina tankar kring beslutsfattande och förhoppningsvis hjälpa finländarna upp ur velandets träskmarker.

Människan fattar mellan 2500 och 10000 beslut varje dag gällande allt från vilken fot vi börjar gå med, vilket makaronipaket vi ska köpa till större frågor som berör livets riktning överlag. Vissa av dessa beslut gör våra kroppar och sinnen automatiskt men i många frågor måste vi själva ta ställning, ett faktum som för många för med sig velande och beslutsångest. Varför är vi så rädda för att fatta beslut?

- Mona: Vi ogillar osäkerhet, det är något vi försöker undvika i största möjliga mån och därför samlar vi på oss så mycket information som möjligt, vi vill minska riskerna att göra fel. Dessutom har vi en medfödd egenskap att prokrastinera, d.v.s. skjuta upp saker. Det är viktigt att tänka att livet är här och nu och att vi inte har oändligt med tid att göra de saker vi vill göra. För att förverkliga detta kräver det att vi aktivt vågar fatta beslut, nya beslut.

Vad vill du göra och vad gör du?

Ari och Mona arbetar med företag där de håller kurser i konsten att fatta beslut och vara kreativ. En återkommande metod är att be deltagarna skriva ner de saker de skulle göra om de visste att de bara har 1-5 år kvar att leva. De flesta brukar skriva långa listor på saker de drömmer om och då dessa jämförs med det de verkligen gör idag visar det sig att dessa två oftast inte stämmer överens över huvudtaget.

Mona Riabacke är beslutsdoktor
"Vi undviker misstag i så stor mån att vi glömmer bort att försöka lyckas."- Mona Mona Riabacke är beslutsdoktor Bild: Riabacke & Co mona riabacke

- Ari: Det första man då måste göra är att sätta sig ner och fundera på om det är rimligt att leva på det sättet. Vi lever ju i någon typ av matematisk villfarelse om att vi alla kommer att leva tills vi är 82 år gamla men det kan ju lika bra vara så att det hela tar slut redan i eftermiddag. Det är dags att göra det vi på riktigt vill göra nu för det är inte sagt att vi har ens fem år.

Varför gör vi oss inte av med de faktorer vi inte trivs med eller som inte är det vi önskar?

- Ari: Detta beror på att vi är i stort behov av kontinuitet och att vi ogillar osäkerhet. Vi vet vad vi har men inte vad vi får. Vill vi göra en förändring och komma vidare i livet måste vi ibland våga vara aktiva medverkare i våra egna liv och hoppa ut i det osäkra.

Min åsikt är att det alltid är bättre att fatta beslut än att inte fatta beslut. Många människor konstaterar ofta att ”nu blev det som det blev” men det beror ju ofta på att man inte själv aktivt håller i rodret. - Ari

- Mona: Men det är såklart svårt då man har mycket att förlora och då drar vi oss för att göra slag i saken. I Sverige har det nästan blivit vanligare att inte göra fel än att göra rätt. Vi undviker misstag i så stor mån att vi glömmer bort att försöka lyckas.

- Ari: Detta betyder inte att vi alla går omkring och är fega. Människan är inte i grunden förändringsbenägen, det är inte så vi är programmerade, vi vill helst inte ha förändring. Vi trivs bäst då vi känner oss trygga och kan förutse våra dagar och vårt liv. All förändring upplever vi som en risk för att det blir sämre. Vi lever inte för att ta oss framåt eller vinna utan vi lever för att inte förlora. Det är dags att här och nu leva det liv vi vill leva men för att kunna göra det kräver det att vi vågar fatta aktiva beslut.

Ari Riabacke är beslutsdoktor
"Det är dags att här och nu leva det liv vi vill leva men för att kunna göra det kräver det att vi vågar fatta aktiva beslut." - Ari Ari Riabacke är beslutsdoktor Bild: Riabacke & Co ari riabacke

Intuition eller rationalitet?

Då man står inför ett viktigt val och intuitionen och rationaliteten inte alls vill komma överens kan det vara svårt att få rätsida på vilken väg man ska gå. Ibland kanske man inte vet något alls och står handfallen vid livets vägskäl. Om man inte vet vad man ska välja, är det då bättre att tvinga fram ett beslut eller att vänta in svaret?

- Ari: Min åsikt är att det alltid är bättre att fatta beslut än att inte fatta beslut. Många människor konstaterar ofta att ”nu blev det som det blev” men det beror ju ofta på att man inte själv aktivt håller i rodret.

- Mona: Ett icke-beslut är ju också ett beslut. Om vi väntar och låter slumpen avgöra och är det sällan det bästa men ibland kan det naturligtvis vara bra att sova på saken. Det är alltid bättre att fatta ett aktivt, medvetet beslut än att låta någon annan göra det åt en.

Hur vet man om man fattat rätt beslut, kan man få någon typ av kvitto på det i det vardagliga livet?

- Det är det som är det trixiga med beslutsfattande, vi kan inte veta vad som skulle ha hänt om vi valt annorlunda. Ett bra beslut är aktivt och ifrågasatt och ett medvetet beslut är alltid ett bra beslut. Sen är det viktigt att komma ihåg att även ett bra beslut kan ha ett dåligt utfall…men då har man i alla fall aktivt tagit ställning istället för att stå vid vägrenen av sitt eget liv och tittat på.

Mona och Ari Riabacke intervjuades av Hannah Norrena för programmet Lördax i Helsingfors 29 januari 2015.