Hoppa till huvudinnehåll

”SFP kan inte värna om alla finlandssvenska frågor”

Nyckelpiga
Nyckelpiga Nyckelpiga Bild: Yle nyckelpiga

Vem ska finlandssvenskarna rösta på i vårens val? Ja, om språket ska vara avgörande är Svenska folkpartiet inte det enda alternativet. Sju andra riksdagspartier har också svenska kandidater på sina listor.

Nu vill också Sannfinländarna konkurrera, med ett tiotal svenska kandidater.

De flesta partierna har redan svenskspråkiga riksdagsledamöter. Alexander Stubb, Jan Vapaavuori, Kimmo Sasi från Samlingspartiet, Silvia Modig och Annika Lapintie från Vänsterförbundet. Maarit Feldt-Ranta från Socialdemokraterna. Peter Östman från Kristdemokraterna. Alla ingår de i gruppen svenska riksdagsledamöter.

Fler på kommande

Nu hoppas många på Li Andersson från Vänsterförbundet, Anne Berner från Centern, kanske Maria Vuorelma från de Gröna som förstärkning i riksdagen. Kandidatnomineringen avslutas den 10 mars, så det finns ännu möjligheter för nya starka namn. Partierna strävar efter mångsidiga listor. Det finländska personvalet kräver allsidiga alternativ för väljaren.

Sannfinländsk svensk konkurrens

Nu kan du rösta svenskt också om du vill arbeta mot svenskan och mot obligatorisk undervisning i svenska i finska skolor. Så kunde Sannfinländarnas riksdagskandidater marknadsföra sig. Partisekreterare Riikka Slunga-Poutsalo lovar ett tiotal svenskspråkiga kandidater på sannfinländarnas listor. Men språket är inte första prioritet, varken i kandidatnomineringen eller i politiken. Sannfinländarna försöker slippa stämpeln invandrings- eller svenskfientlig och gör hellre andra frågor synliga.

Farväl till SFP i regeringen

-Vi har inga egentliga politiska hinder för samarbete med Svenska folkpartiet, säger Riikka Slunga-Poutsalo. Men partiledningens inställning är att det kunde vara bra om SFP tar en paus i regeringsarbetet. SFP och andra småpartier ska inte automatiskt ha en kvot för regeringsplatser. Valresultatet får avgöra – men på fältet skulle man antagligen säga det mer rakt på sak.

Micael Westerholm är ordförande i Sannfinländarna i Korsholm, och ska nu bli riksdagskandidat.

- Det är för mycket snack om svenska frågor – det finns så mycket annat som är viktigare, anser Micael Westerholm. Han har visserligen gjort klart för partiledningen att han anser att svenskan är viktig. Men det är sysselsättningen, småföretagarens ställning och de äldres situation också. Dessutom vill han ha stopp på arbetskraftsinvandringen och hjälpen till utlandet så länge det finns mänskor i nöd i Finland.

Långa anor för SDP

Sannfinländarnas svenska kandidater vill tona ner svenska frågor. Övriga partier med svensk verksamhet betonar ofta samarbetet på svenska. De äldsta svenska traditionerna har socialdemokraterna, sedan 1899. I år ställer sossarna upp 7 svenska kandidater i 4 valkretsar. Åtminstone Maarit Feldt-Ranta, ordförande för Finlands svenska socialdemokrater, kan räkna med återval.

Och det är inte slöseri för en svensk att rösta på de andra kandidaterna heller.

- Det är ganska arrogant av SFP att ta den befogenheten av samtliga finlandssvenskar. SFP är ett 5 %-parti med högerekonomisk politik, säger Maarit Feldt Ranta, vi finns i många andra partier som jobbar lika bra med svenska frågor. Men vi har en annan ideologisk tanke om t.ex. socialpolitik, ekonomi och miljö.

- Jag respekterar SFP:s rätt att köra sin linje, men hoppas att de också respekterar andra väljares rätt att välja vilket parti man vill verka i, säger riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta.

Samlingspartiet lämnat anor av svenskhat?

I Samlingspartiet finns svenskarna med de högsta posterna, upp på statsministernivå. Så har det inte alltid varit. Riksdagsman Kimmo Sasi är ordförande för Borgerlig samling i Finland, men vald från ett finsk distrikt, Tammerfors.

- På 60-talet då jag kom med i politiken fanns ännu en del finsksinnade anor. Idag uppskattar man att Finland är tvåspråkigt, säger Kimmo Sasi. Det finns säkert personer i partiet som inte gillar finlandssvenskar, ofta regionalt i norr och öst.
I misstag kom ett partikongressbeslut som talar mot tvångssvenskan, men det rättades till, påminner Sasi.

Men svenskt modersmål blev inte någon nackdel för Alexander Stubb som partiledare, tvärtom ansågs det positivt, enligt Kimmo Sasi. Nu ser det ut som om Samlingspartiet mister sin tvåspråkiga röstsamlare Jan Vapaavuori. Jakten är i full gång på en kvalificerad tvåspråkig ersättare, men också riksdagsman Ben Zyskowicz har svenskspråkig bakgrund.

Språket räcker inte

Både De Gröna och Vänsterförbundet har ibland diskuterat svenska frågor på ett annat sätt än Svenska Folkpartiet.

- Vi driver jämlikhet och minoriteters rättigheter. Vi vill ofta samma sak som SFP, en levande tvåspråkig och finlandssvensk kultur. Men vi är kanske inte på samma linje om hur man uppnår det, formulerar Mia Haglund, kandidat för Vänsterförbundet.

De grönas Maria Vuorelma anser inte att språket är en tillräckligt stor orsak för ett parti, trots att modersmålet är viktigt. Också de gröna började som ett ensaksparti, kring miljöfrågor, men har nu breddat sig inom många områden. Det är ändå viktigt att SFP finns och bra att de har ett så starkt stöd, konstaterar Maria Vuorelma, kandidat för De Gröna. Partiet saknar för tillfället svensk representation i riksdagen.

Kristna värderingar håller KD igång

De flesta kandidaterna utanför SFP behöver ett betydande antal finska röster för att bli invald. Peter Östman räknar med att 10% av medlemmarna i Kristdemokraterna är svenskspråkiga. De finns huvudsakligen i Österbotten, där partiet ställer upp flera kandidater med svenska som modersmål.

I riksdagens minsta parti Kristdemokraterna är de kristna värderingarna viktiga, men för Östman har också de språkfrågorna varit viktiga.

- Det är viktiga frågor, vi har haft ett gott samarbete, säger Peter Östman. Det handlar förstås om att KD och SFP sitter i samma regering, så det är naturligt att driva gemensamma frågor.

- Om jag har en viktig fråga så kan jag inte driva den ensam, det lyckas sällan. Men det har kommit bra slutsresultat från konstruktivt samabete, konstaterar Peter Östman. Han minns klara åsiktsskillnader mellan KD och SFP i bara en fråga: samkönade äktenskap.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes